Jobbet "Klinisk udviklingssygeplejerske, Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

Akutafdelingen modtager døgnet rundt akutte patienter til skadebehandling, vurdering og indlæggelse.  Nogle patienter er i afdelingen i få timer, andre op til ca. 48 timer.

Nogle af patienterne kommer på grund af alvorlig sygdom/tilskadekomst, andre kommer med mindre skader.
Akutafdelingen i Køge har skadestue, akutmodtagelse, observationsafsnit og et korttidsafsnit. 
I Roskilde har Akutafdelingen skadeklinik og akutmodtagelse.

Du skal have lyst til at formidle viden og arbejde med evidensbaseret sygepleje indenfor det akutte felt. Du skal have lyst til at være med i den spæde start af forskning i Akutafdelingen, både mono- og tværfagligt.
Du mestrer sygepleje på et højt fagligt niveau, og har erfaring med pleje af alvorligt syge patienter, gerne indenfor skadestue/akutmodtagelse.

Du har ud over de udviklingsmæssige og forskningsmæssige opgaver 50 % klinisk arbejde.

De primære opgaver er at:
Bidrage aktivt med din viden i et tværfagligt samarbejde omkring kerneopgaverne – at sikre patienter i den akutte fase modtager sygepleje af høj faglig kvalitet

Du skal identificere udviklingsbehov i afdelingen, både ud fra strategi- og indsatsområder og den kliniske praksis i afdelingen.

Du skal være med til at skabe en kultur, hvor den akutte kliniske sygepleje udvikles og hvor udviklingen er baseret på eksisterende evidens.

Opsøge og være opdateret på relevante forskningsresultater samt medvirke til implementering og forankring i afdelingen.

Du skal udføre eller medvirke til at gennemføre både mono- og tværfaglige forskningsprojekter.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores undervisende sygeplejersker

Som klinisk udviklingssygeplejerske i Akutafdelingen forventes du have en relevant akademisk baggrund, f.eks.: Cand. Cur., eller Cand. scient. san.

Du refererer til den ledende oversygeplejerske med daglig reference til afdelingssygeplejersken i Akutafdelingens skadestue/modtagelse, SUH, Køge.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh