Jobbet "Introlæge i Anæstesi RHN Hjørring" er udløbet

Region Nordjylland

Anæstesi og Intensiv: Læger

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
En etårig stilling som introduktionslæge i anæstesi ved Afdelingen for Anæstesi og Intensiv RHN i Hjørring, stillingsnummer 8003-40-84-I-05, er ledig til besættelse 1. december 2020.

Klinikken servicerer Kirurgisk, Ortopædkirurgisk, Gynækologisk/Obstetrisk, Urologisk, Medicinsk og Pædiatrisk afdeling, med anæstesi og intensiv terapi. Herudover ydes anæstesi til ECT på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Den ene af Regions Nordjyllands 2 lægeambulancer udgår fra og bemandes af Klinik Anæstesi RHN.

Optageområdet er ca. 210.000 indbyggere, og vi udfører mere end 15.000 anæstesier om året. Intensiv afdelingen har 7 intensiv senge og 4 intermediær senge. 2 intensiv senge er specielt indrettet til behandling af Covid-19 patienter (eller andre isolations patienter). Lægestaben består af 7-9 introduktionslæger, 4 læger ansat i 4. år af hoveduddannelsen, 5 afdelingslæger, og 13 overlæger. Der arbejdes på 2 matrikler, Hjørring (anæstesi og intensiv) og Frederikshavn (anæstesi til elektiv kirurgi).
Introduktionsperioden er på 7 uger, hvor vi vil accelerere dine anæstesiologiske kompetencer. De første 4 uger basal anæstesi og vagtkompetencer. Man går først i vagt efter 6-7 ugers introduktion. De sidste uger bruges især på at opnå rutine i basale procedurer f.eks. spinal.

Som reservelæge deltager du, under tæt supervision af speciallæge, i modtagelsen af de mest akutte patienter, herunder traumemodtagelse, akutte medicinske tilstande, akut sectio, "dårligt barn", hjertestop med videre. Klinikken varetager hyppigt transporter af kritisk syge patienter til andre hospitaler, i enkelte tilfælde med helikopter til Rigshospitalet.
Der vil være mulighed for deltagelse som observatør på akutlægebilen gennem hele ansættelsen. 

Klinikken arbejder tæt sammen med RHN's simulationscenter, VenSim, hvor en del af oplæringen foregår, ligesom der efter evne og lyst er mulighed for at blive instruktør. Struktureret undervisning i iv. adgang, A-nål, CVK, spinal og epidural kateter. Ultralydsvejledte nerveblokader har klinikken en stor fast produktion af. Alle introduktionslæger tilbydes Klinikkens eget USABCD basal-UGRA simulations kursus med figuranter, samt e-learning.
Arbejdet er fordelt på intensiv og operationsafdelingen i dag tid og vagt. De første 6 måneder med mest fokus på operationsafdelingen. Der er mulighed for at deltage i regionens katastrofekurser og søge om ALS kursus.

Afd. for Anæstesi og Intensiv prioriterer uddannelse højt, og evalueres meget positivt af såvel uddannelsessøgende som inspektorer. Hvis man har tid og lyst kan man deltage i/starte forskningsprojekter, samt få vejledning fra afdelingens forskningsansvarlige overlæge, og RHN's veletablerede forskningsenhed (Professor Peter Leutcher).


Hovedarbejdssted er RHN Hjørring (anæstesi, intensiv, vagt), dagtjeneste på RHN Frederikshavn kan forekomme (oplæring i spinal, Target Controlled Infusion, anæstesi til sammedags kirurgi).
Forvagten er planlagt som delt 9-skiftet vagttjeneste med vagt fra vagtværelse. HU-læger og afdelingslæger (i begrænset omfang) deltager i forvagt, for at sikre introlægernes dagtilstedeværelse. Klinikkens speciallæger dækker bagvagt i tilstedeværelse.

Ansættelsessamtaler forventes at foregå primo juni 2020.