Jobbet "Reservelæger i introduktionsstillinger søges til Plastik og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Plastik- og Brystkirurgi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
To reservelæger i introduktionsstillinger (6620-23-33-i-01 og 6620-23-33-i-03) i plastikkirurgi ønskes besat fra 1. september 2020 til 31. august 2021. Der er tale om fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge.

Stillingerne ønskes besat med ansøgere, der stiler mod uddannelse til speciallæge i plastikkirurgi.

Målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer foreligger og kan ses her.

Som introduktionslæge vil man få en god praktisk såvel som teoretisk oplæring. Man vil skulle varetage stuegang, ambulatoriefunktion (med forundersøgelser og kontroller), små selvstændige operationer i lokalbedøvelse samt assistere til og selv udføre større operationer i generel anæstesi afhængigt af kompetenceniveau. I dagtid vil man sammen med de andre yngre læger dække dagvagtfunktion. Som udgangspunkt forventes det ikke, at man skal varetage vagtfunktion aften/nat eller i weekenderne.

Afdelingen behandler et bredt spektrum af sygdomstilstande hvor cancerrelateret kirurgi er dominerende. Flere behandlinger varetages i tæt samarbejde med de andre kirurgiske specialer samt Onkologisk Afdeling og Dermatologisk Afdeling.

Det forventes, at ansøger er dedikeret og ansvarsfuld. Der lægges desuden vægt på gode kommunikative færdigheder.

Motiveret ansøgning skal opbygges efter de 7 lægeroller, og skema kan hentes her og bedes udfyldt. Desuden skal kronologisk CV medsendes. 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger fås ved uddannelsesansvarlig overlæge Mille Sværdborg på 2370 9788 eller ledende overlæge Birgitte Jul Kiil på 9243 2569

Ansøgningsfrist torsdag den 5. juni 2020. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 18. juni 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.