Jobbet "Ergoterapeut til medicinsk gruppe, Fysio- og ergoterapeutisk afdeling, Nykøbing F Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Kan du arbejde med høj faglighed i korte patientforløb?

Vi søger en ergoterapeut fra 01.07.2020 - eller efter aftale - til medicinske og apopleksipatienter. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge.

Hverdagen

Du vil i denne stilling primært være tilknyttet de medicinske afdelinger, intensivafsnittet samt akutafdelingen, hvor du varetager

  • Vurdering af færdighedsniveau og genoptræningsbehov

  • Screening/vurdering, opfølgning og evt. træning af patienter med dysfagi

  • Vurdering af behov for hjælpemidler

Den medicinske gruppe arbejder tæt sammen med apopleksigruppen, og du vil derfor også i mindre omfang arbejde med førstegangsvurderinger (DAP-vurderinger) af apopleksipatienter.

Du vil dagligt kommunikere mundtligt og skriftligt med mange forskellige fagpersoner internt som eksternt for at give patienterne den bedste behandling.

Efter introduktion vil du indgå i lang vagt og weekendvagt, hvor du dækker alle specialer på et generalistniveau.

Introduktion og udvikling

"Vi er til for dig" er regionens værdigrundlag. Vi er er derfor klar med en mentorordning, hvor du bliver introduceret til det faglige speciale og de organisatoriske rammer som et godt udgangspunkt for din patientbehandling.

Kompetenceudvikling er en del af hverdagen. Vi har fokus på at øge og sprede vores kompetencer ift. fire dimensioner "læring", "faglighed", "organisation" samt "relationer". Der er kontinuerligt gruppemøder og undervisning i henholdsvis specialegrupperne, på tværs af specialer i afdelingen samt eksternt.

Om dig

Du er en initiativrig og fagligt nysgerrig person, der gerne tager en udfordring, men samtidig kender dine faglige grænser.

Vi lægger vægt på, at du

  • Har interesse for/erfaring med medicinske patienter

  • Formår at sætte din faglighed i spil i det tværfaglige samarbejde

  • Evner at prioritere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag

  • Kommunikerer åbent og tydeligt både mundtligt og skriftligt

  • Reflekterer og forholder dig kritisk til din egen praksis og behandling

Én afdeling

I Fysio- og ergoterapeutisk afdeling vil du få 30 engagerede kolleger, som arbejder ud fra følgende kerneopgave: I Fysio- og ergoterapien samarbejder vi med patienten og relevante samarbejdspartnere om vurdering, behandling, genoptræning og kompenserende tiltag med henblik på, at patienten skal klare sig bedst muligt i hverdagen. Afdelingen er opdelt i tværfaglige specialegrupper inden for ortopædkirurgi, medicin, apopleksi samt børn, men har stort fokus på, at være én afdeling, hvor alle hjælper hinanden.

Praktiske forhold

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledende ergoterapeut Anne Heide.

Afdelingen er bemandet alle årets dage. Arbejdstiden for ergoterapeuterne planlægges aktuelt i tidsrummet fra kl. 07.30-15.30 på hverdage med fast vagtplan i et 4-ugersrul. Efter sommeren skal du forvente at arbejde til kl. 17.00 ca. én dag om ugen. Du vil skulle have weekendvagt ca. hver 2. måned samt vagt på enkelte helligdage i løbet af året.

Samtaler forventes afholdt d. 27. maj.

 

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.