Jobbet "På Færøerne opslås en introduktionsstilling i almen medicin med tiltrædelse 1. september 2020 " er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

På Færøerne opslås en introduktionsstilling i almen medicin med tiltrædelse 1. september 2020

(stillingsnr. 99527-01-90-i-01) hos kommunelæge Jytta Friang, við Ánna 66, 512 Norðragøta

Introduktionsstillingen er af seks måneders varighed under forudsætning af, at ansøger har været ansat i mindst ½ år i praksis under KBU-uddannelsen. I modsat fald er introduktions­stillingens varighed 1 år.

Efter godkendt introduktionsstilling vil 4½ års ansættelse i hoveduddannelsesstilling i almen medicin føre frem til speciallægeanerkendelse i almen medicin. 

Yderligere oplysninger om målbeskrivelse m.m. findes på www.dsam.dk og www.sst.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Det færøske Finansministerium og Hjálparlæknaráð Føroya/ Foreningen af Yngre Læger. 

Bolig afhængigt af familiens størrelse vil blive anvist og rimelige rejseudgifter refunderes.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Landssygehuset, Helena Skaalum Mikkelsen. tlf. +298 234593 eller e-mail: helena@ls.fo

Ansøgningsfristen er den 28. maj 2020.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 23.

Venligst søg stillingen her

Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

 

www.ls.fo
http://www.euraxess.fo/home/
www.faroeislands.com