Jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Karkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Overlæge/afdelingslæge til Karkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Karkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital i Roskilde varetager aktuelt elektiv åben infrarenal, åben central og perifer karkirurgi, supra-aortikal/carotiskirurgi og dialyse-adgang/access-kirurgi for patienter fra Region Sjælland med et samlet befolkningsgrundlag på ca. 820.000. indbyggere.

Specialet karkirurgi er en funktion under Kardiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, men er etableret som et selvstændigt speciale med særskilt sundhedsfagligt råd (SFR) med regionalfunktion.

Den karkirurgiske sektion råder over 8 sengepladser og 3 senge til dagkirurgi.

Daglig ambulatorieaktivitet samt 5 operationslejer og 4 endovaskulære lejer ugentligt på operationsgang og Røntgenafdeling.

Kardiologi & karkirurgi er teamopdelt efter specialerne og teamopdelingen omfatter såvel læge-, som plejepersonale og lægesekretærer. Kar-teamets lægepersonale består i øjeblikket af 6 overlæger (4 vagtbærende overlæger), en introduktionslæge i karkirurgi og 2 reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fremtidigt 1 1/2 års ophold). De øvrige nødvendige reservelægeressourcer (forvagt) efter kl. 15.30 dækkes af kardiologisk forvagt.

Vi tilbyder et fantastisk arbejdsmiljø med mulighed for faglig sparring med gode kollegaer, hvor du bliver en del af et aktivt karkirurgisk team, i en afdeling med et meget fladt beslutningshierarki.

Fremadrettet flyttes afdelingen til Sjællands Universitetshospital, Køge, når universitetshospitalet i Køge efter planen står færdigt i 2024/25.

Om stillingen

Afdelingen og Sjællands Universitetshospital, Roskilde ønsker fremadrettet, at udviklingen af det karkirurgiske speciale vægtes højt. Således forventes stillingen, at byde på muligheden for, at udvikle vores aktuelle funktioner, men også i høj grad at deltage i udviklingen af det karkirurgiske speciale i Region Sjælland.

Stillingen giver mulighed for subspecialisering indenfor:

  • Endovaskulær behandling
  • Central karkirurgi
  • Perifer karkirurgi
  • Fistelkirurgi

samt at kunne deltage i hjemtagning af endovaskulær aorta repair (EVAR) og de akutte karkirurgiske patienter. Region Sjællands mål er, at foretage 95% af alle behandlinger indenfor regionens grænser.

Der er i dag tilkaldevagt for indlagte patienter på karkirurgisk afsnit. Andre akutte patienter visiteres aktuelt til Odense Universitetshospital.

Kardiologisk forvagt tilkaldes i vagten til evt. medicinske problemer med de karkirurgiske indlagte patienter.

Der er stor ambulatorievirksomhed tilknyttet den karkirurgiske funktion i Roskilde. Ambulatoriet betjenes af karkirurger og specialuddannede sygeplejersker.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i karkirurgi. Hvis stillingen som karkirurgisk overlæge søges, kræver det at ansøgeren er overlægekvalificeret.

Ansøgeren skal være entusiastisk, målrettet og vedholdende med ønske om, at deltage i udviklingen af eget speciale og samtidig udvise fleksibilitet og samarbejdsevner i relation til alle samarbejdspartnere såvel på, som udenfor sygehuset. Uddannelsen af personalet opfattes som et centralt element.

Er speciallæge i karkirurgi og gerne med kompetencer indenfor endovaskulær behandling.

Har stort fagligt drive og lyst til både personlig og faglig udvikling.

Er interesseret i, at undervise kollegaer og kommende kollegaer.

Evner at inddrage patienterne aktivt på en både kommunikativ og faglig dygtig måde.

Kan leve op til afdelingens faglige profil, menneskesyn og værdigrundlag.

Værdsætter og vil arbejde for et godt arbejdsmiljø og samarbejde både på afdelingen og på sygehuset.

Ansøgeren kan tilbydes arbejde i en nyetableret afdeling med stort potentiale for udvikling og vækst når de rette ressourcer er på plads.

Har interesse for og evner til at opbygge en forskningsplatform.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Regionsforeningen og Foreningen af Speciallæger.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 23. juni 2020.

Tiltrædelse per d. 1. september 2020 eller snarest derefter.

Ved nærmere oplysninger samt stillingsbeskrivelse kan ledende overlæge Matias Greve Lindholm kontaktes på mail mgl@regionsjaelland.dk eller per telefon 23 32 77 58.

 

:

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh