Jobbet "Overvejer du at blive speciallæge i psykiatri? Eller er du bare nysgerrig for at lære mere om psykiatri? Vi hjælper dig gerne på vej." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Vi kan tilbyde dig en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en lægegruppe med fokus på faglig udvikling, undervisning og mulighed for forskning.

Psykiatrisk Center Amager søger nu reservelæger til introduktionsstilling i psykiatri til en stilling fra den 1. august 2020 og to stillinger fra den 1. september 2020. 

Det bliver du en del af
Som I-læge på PC Amager vil du varetage forvagtsarbejde i Akut Psykiatrisk Hjælp (APH) foruden almen skadestue og stuegang på intensivt og åbent afsnit. APH-teamet fungerer som en skadestue uden vægge og er et udgående og akut udrednings- og behandlingstilbud til patienterne. 

APH er en unik platform for læring og kompetenceudvikling. Du har derfor som I-læge dagvagter i modtagelsen som APH-vagt – da vi har et lægevikarhold, der dækker dagtid i modtagelsen.

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
Du vil som forvagt i APH sammen med medarbejderne fra teamet efter telefontriage varetage udgående funktion med besøg og lægelig indledende vurdering af patienterne i eget hjem. Du vil også varetage opfølgninger og medicinjusteringer i samarbejde med teamets læge. 

Du er fast tilknyttet et afsnit, hvor du går stuegang under supervision af overlæge og i tværfagligt samarbejde omkring patienterne. Du vil ligeledes varetage ECT efter oplæring.

Under dine aftennattevagter er du ikke alene. PC Amager har to reservelæger i vagt efter kl 15:30, Speciallæge i Front (SIF) fra kl. 15.30 til 20.00 på hverdage samt en døgndækkende bagvagt. I weekenden er der SIF-vagt i dagtid. Der udarbejdes i vagten akutte medicinplaner i samarbejde med bagvagt og SIF-vagt og akutte situationer ledes i samarbejde med en vedligeholdelsesinstruktør fra plejegruppen. Denne indsats er udarbejdet som led i fokus på nedbringelse af tvang og patientinddragelse.

Hvad tilbyder vi dig?
Du er fast tilknyttet en vejleder, hvor du har månedlige møder med sparring på dit daglige arbejde, planlægning af kompetencevurdering, fokus på karrierevejledning og generelt trivsel. Vi tilbyder alle I-læger mulighed for deltagelse i I-kursus, samt psykoterapikursus og opstart af terapiforløb under supervision. Vores erfaring er at kurserne giver grobunde for både øget faglighed, men også et spirende netværk i psykiatrien.

Herudover har vi fokus på ugentlig bedside supervision, mulighed for forskning i vores nyopstartede forskningsenhed, undervisning og klinisk læring ved konferencer ved bl.a fremlæggelse og drøftelse af patienter. Vi tilstræber en bred uddannelse med fokus kompetencer på alle 7 lægeroller.

Derudover tilbyder vi:

  • Et godt kollegialt netværk i både YL og speciallægegruppen med fokus på trivsel og humor i hverdagen
  • En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig og tværfaglig undervisning
  • En ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du:

  • Er yngre læge med stort engagement og mod på faglige udfordringer 
  • Gerne vil bidrage til et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling og tværfagligt samarbejde

Interesseret?
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Ida Liebe Felsted ida.liebe.felsted@regionh.dk

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er en fuldtidsstilling med vagtforpligtigelse (2-skiftet forvagtslag).

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser, og SKAL sendes via linket herunder.
 
Ansøgningen skal opbygge omkring de 7 lægeroller herunder indeholde oplysninger om uddannelse og faglige kompetencer.
 
Der indhentes evt. og efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.
 
Søg stillingen via link på siden senest søndag den 7.juni 2020. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 26.

Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.

Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. 

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet