Jobbet "Sundhedsfaglig konsulent til Sundhedsplatformen, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Vi søger en kollega med klinisk baggrund, der har indgående kendskab til Sundhedsplatformen og som vil være med til at hjælpe klinikerne til en nemmere og bedre anvendelse af systemet.

Du har indsigt i klinisk dokumentation og har blik for at Sundhedsplatformen understøtter klinikerne i deres fokus på patienterne og deres pårørende.

Afdelingen

Teamet omkring Sundhedsplatformen består af fem ansatte med forskellig klinisk og IT-teknisk baggrund. Teamet er en del af Kvalitets- og leanenheden. Vi er én af fire enheder, der tilsammen udgør Staben på Holbæk Sygehus. Vi understøtter ledelse og klinikere med videreudvikling af kerneopgaverne på sygehuset. I enheden fremmer vi datadrevet kvalitetsudvikling, forbedringsarbejde og klinisk dokumentation.

Vi har hver vores selvstændige arbejdsområder, men hjælper naturligvis hinanden, når opgaven kræver det. Vi bidrager alle til, at almindelige drifts- og sagsbehandlingsopgaver løses og indgår desuden i større projekter og opgaver.

Jobbet

Du skal trives med en arbejdsdag, der er præget af tempo, omskiftelighed og forskelligartede roller.

Vi håber, at du vil bidrage til et arbejdsmiljø præget af professionalisme samt en konstruktiv og positiv tilgang med blik for det, der gavner patienterne.

Eksempler på nogle af opgaverne vi forventer, at du løfter:

 • Understøtte patientsikker klinisk dokumentation for forskellige faggrupper – herunder hjælpe klinikerne til at skabe overblik og god dokumentationspraksis.

 • I samarbejde med kolleger sikre, at sygehusets superbrugere er opdaterede i forhold til uddannelse og systemopdateringer i Sundhedsplatformen.

 • Varetage undervisningsopgaver lokalt på sygehuset.

 • Supportere forskellige fora og netværk.

 • Fungere som projektleder - gennemføre projekter og udvikle tiltag, der kan understøtte og forbedre klinikernes anvendelse af Sundhedsplatformen.

Vi har fokus på, at opgaverne altid udføres på et højt fagligt niveau og at de løses i koordination og relationelt samarbejde med klinikere og samarbejdspartnere i de øvrige kontorer i Staben samt på de andre sygehuse og hospitaler på Sjælland.

Vi tilbyder

Vi tilbyder dig et spændende og alsidigt job med gode kolleger og sparringspartnere. Vi kan garantere, at du får brugt en bred vifte af dine kompetencer og kliniske erfaring.

Du vil blive en del af Holbæk Sygehus, som er et ambitiøst og veldrevet akutsygehus. Vi arbejder for høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb. Hos os tager vi hensyn til den enkeltes behov og har altid fokus på det, der gavner patienten.

Transport til og fra sygehuset er nem, da sygehuset ligger tæt ved motorvejen, har gode parkeringsforhold, og ligger i kun 10 min. gåafstand fra stationen.

Dine faglige og personlige kompetencer

Du har klinisk baggrund og erfaring samt indgående kendskab til Sundhedsplatformen fra praksis.

Du er i stand til at etablere gode samarbejdsrelationer og har erfaring med rollen som projektleder og formår at opnå resultater trods modstand.

Vi ønsker derudover, at du besidder nedenstående kvalifikationer:

 • Indsigt i klinisk dokumentation

 • Gode IT-kundskaber

 • Blik for patientsikkerhed

 • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner

 • Overblik, sans for strukturering og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse

 • Fleksibel, ansvarlig og resultatorienteret

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst med mulighed for tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring.

Yderligere oplysninger

Kontakt kvalitets- og leanchef Lone Terp på tlf. 2334 2204 eller på e-mail lt@regionsjaelland.dk

Eller Sundhedsplatform koordinator Stine Zeberg Theisen på tlf. 2212 8873 eller på e-mail sthei@regionsjaelland.dk

Du kan få en fornemmelse af Holbæk Sygehus i denne lille film: http://regionsjaelland.23video.com/velkommen-til-holbaek-sygehus?start=14

 

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.