Jobbet "Psykolog til barselsvikariat ved Kompetencecenteret for Transkulturel Psykiatri i Ballerup." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 21, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Arbejdsopgaverne som psykolog i Kompetencecenteret er primært klinisk, omhandlende psykoterapi til svært traumatiserede flygtninge, hvoraf halvdelen har behov for tolk.

Der er dels tale om traumerelaterede, psykiatriske lidelser som PTSD, depression og angsttilstande, dels andre psykiske lidelser hos personer med anden etnisk baggrund, hvor den kulturelle forståelsesramme kan influere på forståelsen og behandlingen af lidelsen. Behandlingen sker i tæt samarbejde med kompetencecenterets læger, socialrådgivere og sygeplejersker. Der arbejdes indenfor den kognitiv-adfærdsterapeutiske referenceramme efter manualer.

En anden væsentlig arbejdsopgave som psykologerne varetager i Kompetencecenteret er metodeudvikling og forskning. Alle klinikere i Kompetencecenteret er også en del af forskningsteamet idet journalerne er struktureret specifikt med det formål at kunne bidrage til den kliniske effektforskning som løbende udføres.

Hvem er du?
Vi ønsker en ansøger med klinisk erfaring med behandling af flygtninge samt kendskab til kognitiv-adfærdsterapeutisk metode. Samtidig har du erfaring og/eller interesse for ACT og mindfulness-baserede metoder. Du har psykiatrisk erfaring og vant til at arbejde efter manualer. Derudover har du erfaring med metoder ved klinisk psykiatrisk eller psykoterapeutisk effektforskning, og generel forskningsinteresse.

Du har erfaring med/interesse for at vejlede praktikanter. Du trives med supervision og formidling og har gode samarbejdsevner.

Du tilbydes intern og ekstern supervision.

Om Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
Du kan læse mere om arbejdet på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri på www.ctp-net.dk.

Som ansat på Kompetencecenteret er man en del af den samlede psykologgruppe på Psykiatrisk Center Ballerup som består af ca. 90 personer. Centret er en arbejdsplads med ca. 600 ansatte og er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.

Se mere om Psykiatrisk Center Ballerup her.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er et 1-årigt barselsvikariat på 30 timer og er til besættelse pr. 1. september 2020.  

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure
Yderligere oplysninger kan indhentes hos chefpsykolog Juno Calmer på tlf. 38 64 60 70 juno.calmer@regionh.dk (kan ikke anvendes til ansøgning) eller overlæge Trine Hansen på tlf. 38 64 70 16 trine.maria.noerregaard@regionh.dk (kan ikke anvendes til ansøgning).

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2020, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 23. juni 2020.

Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes online via linket på siden.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien"