Jobbet "Specialpsykolog til almenteam i Lokalpsykiatri Kolding" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Nordbanen 5, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Har du lyst til, i tæt samarbejde med overlægen og teamet, at tage ansvar for udredning og behandling af patienter med et bredt udsnit af psykiatriske lidelser?

Lokalpsykiatri Kolding søger en specialpsykolog fra 1. august 2020. Du vil blive tilknyttet almenteamet, der er tværfagligt sammensat med læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeut, diætist samt sekretærer.

Indsatsen er rettet mod et bredt udsnit af psykiatriske lidelser, herunder psykoselidelse og anden langvarig psykisk sygdom inden for psykiatriens hovedområder, som affektive lidelser, spiseforstyrrelser, PTSD, og ADHD på hovedfunktionsniveau. Lidelser hvor det sociale aspekt, netværket og behovet for tværfaglig indsats spiller en stor rolle for behandlingen.  

Vi søger en psykolog, der er autoriseret cand. psych, og specialpsykolog i psykiatri eller snart bliver det. Du skal have kvalifikationer inden for psykopatologi og diagnostik, der svarer til specialpsykologniveau/specialist i psykopatologi og med erfaring inden for følgende områder:

 • Psykiatri og tværfagligt, tværsektorielt samarbejde
 • Psykopatologi og diagnostik
 • Psykoterapi
 • Psykologiske undersøgelser og tests
 • Supervision og undervisning
 • Elektronisk patientjournal (Cosmic) og it på brugerniveau

Du er robust, fleksibel og nysgerrig, og du evner at arbejde såvel selvstændigt som i fællesskab med komplekse forløb.

Dine opgaver

 • Deltage i visitationen af interne henvisninger til Lokalpsykiatri Kolding
 • Varetage det overordnet faglige ansvar for teamet i samarbejde med overlægen
 • Diagnosticering og udredning
 • Foretage psykologiske undersøgelser og tests
 • Faglig sparring med dine kolleger
 • Være med til at udvikle og igangsætte tilbud om psykoedukation
 • Deltage i udviklingen af behandlings- og interventionsstrategier
 • Deltage i afdelingens øvrige udviklingsopgaver, herunder kvalitetssikring
 • Supervisions-, formidlings- og undervisningsopgaver og eventuelle forskningsprojekter
 • Efter behov deltage i den interne kriseintervention / debriefing i forhold til medarbejdere

Vi har mange specialpsykologer og kliniske psykologer ansat i psykiatrisk afdeling Vejle, herunder lokalpsykiatrierne Kolding, Fredericia og Vejle. Alle psykologer indgår i et fælles forum for faglig inspiration og udvikling, hvor der er mulighed for supervision.

Der er i afdelingen en velvillig indstilling til efter- og videreuddannelse.

For yderligere beskrivelse af afdelingen henvises til www.psykiatrienisyddanmark.dk

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer pr. uge til besættelse pr. 1. august 2020.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Desuden findes supplerende forhåndsaftale for specialpsykologstillinger i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Ansøgningsfrist
11. juni. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. juni.

Yderligere oplysninger
Funktionsleder Tone Høydalsvik, tlf. 99 44 76 20/ mobil 51 41 93 11, tone.hoeydalsvik@rsyd.dk

Psykolog Karin Bjerg-Christensen mobil 29 16 53 58, karin.bjerg-christensen@rsyd.dk

Specialpsykolog Lene Bach Madsen mobil 40 466409, lene.bach.madsen@rsyd.dk

 

 

 

.