Jobbet "Bioanalytiker ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Klinisk Genetisk Afdeling

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Et vikariat som bioanalytiker er ledig fra den 1. oktober 2020 til 31. december 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Klinisk Genetisk Afdeling arbejder i teams, der tager sig af både udredning/rådgivning samt de genetiske analyser inden for teamets område. Teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. Vi har i alt otte teams: Onkogenetik,  Prænatal, Neurogenetik,  Nyre/DSD, Hud, Lever/galde/hæmofili,  Hjerte og MR/sjældne.
 
I laboratoriet udfører vi højt specialiserede, diagnostiske præ- og postnatale analyser, herunder array-CGH, DNA-ekstraktion, PCR, MLPA-analyse, DNA-fragmentanalyse,  DNA-sekventering, NIPT, celledyrkning, kromosomanalyser og FISH-analyser.

Afdelingen er akkrediteret efter ISO15189.

Vi søger en dygtig bioanalytiker til varetagelse af udvalgte analyser indenfor vores analyserepertoire. Praktisk erfaring med disse genetiske analysemetoder er en forudsætning for ansættelse.

Vi kan tilbyde
 • et fagområde i hurtig udvikling, hvor analyserepertoiret hele tiden udvides
 • en afdeling, der deltager i et større nationalt og internationalt kvalitetsnetværk, som sikrer den optimale service på området
 • et laboratorium med engageret personale, med mod og vilje til faglig udvikling
 • et lærerigt, tværfagligt samarbejde med afdelingens molekylærbiologer og læger
 • mulighed for systematiseret kompetenceudvikling
 • en afvekslende og travl hverdag
 • et spændende speciale.

Vi ønsker at du
 • er uddannet bioanalytiker, med faglige kompetencer indenfor flere af de efterspurgte genetiske analysemetoder
 • er serviceminded og sætter patienten i centrum
 • har erfaring med at arbejde efter ISO15189, har forståelse for vigtigheden af god dokumentation, og trives med det
 • har lyst og evner til at arbejde tværfagligt sammen med afdelingens øvrige personale
 • er interesseret, ansvarsfuld og fleksibel
 • kan arbejde både selvstændigt og i et stort team
 • har humoristisk sans og et godt humør.

Ansættelsen sker i Region Midt med tjeneste ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Olof Palmes Allé 49, Skejby.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Der må påregnes en prøvetid på 3 måneder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker Jane Pedersen å 7845 5560¨eller på janepede@rm.dk.

Du søger stillingen via nedenstående link. Vedhæft relevante uddannelsespapirer og evt. udtalelser.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 25, 2020.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.