Jobbet "Reservelæge/1. reservelæge til åbent afsnit, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør afdelingen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esrumvej 143, 3000 Helsingr

Dit næste skridt

En reservelæge/1.reservelægestilling er ledig til besættelse ved Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør pr 1. september 2020.

Helsingør er en del af Psykiatrisk Center Nordsjælland og består et stort ambulant afsnit (F-ACT) og tre åbne afsnit. Modtagelsen ligger i Hillerød, som betyder at de fleste patienter er gennemgået og selekteret til indlæggelse i Helsingør. Vi har et udvidet samarbejde med resten af centret, bl.a. opus og ældreafsnittene i Hillerød.

Der er lagt stor vægt på undervisning, som enten foregår i Helsingør eller via videokonference med Hillerød.

Profil

De åbne afsnit er et meget velfungerende med 16 senge hver. Der er psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut tilknyttet alle afsnittet. Der er et veludviklet samarbejde på tværs af de øvrige afsnit i centeret inklusive de ambulante.

Afsnittet er ikke specialiseret og modtager således patienter i alle kategorier af psykiatriske lidelser.

Kvalifikationer

Vi søger en læge, som har erfaring i og ønske om at behandle et bredt spektrum af psykiatriske lidelser og som ønsker at indgå i varierende tværfaglige sammenhænge. Det er vigtigt, at man kan samarbejde bredt. Det er en fordel at have en kognitiv uddannelse.

Vagttilrettelæggelse på PC Nordsjælland

Der vil blive aftalt en individuel ordning

Løn

Ansættelse sker i henhold til den, mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger indgåede overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Klinikchef Thomas Tellier tlf. 38643017 eller ledende overlæge Eric Schaumburg, tlf.  38643403

E-Mail : eric.schaumburg@regionh.dk

Ansøgningsfrist: 2. juni 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i den næstfølgende uge