Jobbet "Holmstrupgård, afd. Kvisten, søger engagerede medarbejdere, gerne med ungdomspsykiatrisk erfaring, til faste afløserstillinger på hhv. 30 timer og 25 timer/ugen" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Kvisten

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller har du en anden relevant sundhedsfaglig uddannelse? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård, afdeling Kvisten, søger 2 miljøterapeuter til hhv. en 30-timers fast afløserstilling og en 25 timers fast afløserstilling med mulighed for flere timer. Måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!

Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Afdeling Kvisten er en ud af 7 døgnafdelinger og er beliggende ved Holmstrupgårds hovedmatrikel i Brabrand.

Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder så som skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade.

Holmstrupgård tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlag.

Afdeling Kvistens primære målgruppe er unge med autismespektrumforstyrrelser, men modtager også unge med psykiatriske vanskeligheder af anden karakter.

I stillingen bliver du en del af det daglige miljøterapeutiske behandlingsarbejde på afdelingen, hvor det praktiske arbejde også er en del af den miljøterapeutiske indsats.

Der er tale om 2 faste afløserstillinger på gennemsnitligt 30 og 25 timer om ugen over en 6 ugers arbejdsplan, med skiftende vagter. Du vil indgå i det faste møderul og på kompetenceudviklingsdage på lige fod med det øvrige personale. Der vil være mulighed for at supplere de faste timer med mere el. mindre akut/planlagte vagter. Du vil være fast tilknyttet afdeling Kvisten, men i perioder med evt. nedgang i indskrivning af unge på afdelingen, eller et stort arbejdspres på en af de andre afdelinger, kan det blive aktuelt, at du skal hjælpe til på en af Holmstrupgårds andre afdelinger.

Som udgangspunkt vil din arbejdstid være kendt 4 uger forud, dog vil du være medarbejderen, der afløser det faste personale i f.m. sygdom, afspadsering, ferie, uddannelsesdage mv., hvilket kan ske med kortere varsel end 4 uger.

På Holmstrupgård tilstræber vi at være og forblive et af landets toneangivende behandlingstilbud indenfor socialpsykiatri for børn og unge. Derfor søger vi på afdeling Kvisten dig, der:
 • Har en høj faglighed og et ligeledes ambitionsniveau omkring socialpsykiatri for børn og unge
 • Har kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med autismespektrumforstyrrelser og psykiatriske lidelser
 • Kan arbejde systematisk, struktureret og har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er en god motivator, besidder empati og søger at forstå de unges perspektiv
 • Ved, at psykisk robusthed skabes gennem godt samarbejde og er indstillet på at være en aktiv del af at arbejdsmiljø, hvor kollegial supervision og kollektiv trivsel vægtes højt
 • Er afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres
Kan du svare ja til ovenstående, så ser vi frem til at modtage din ansøgning. Til gengæld for dit engagement tilbyder vi dig:
 • At blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autencitet
 • At blive en del af en større organisation i spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for at påvirke, tage ansvar samt afprøve nye tiltag
 • Løbende fokus på din faglige udvikling
 • En tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sig
 • En synlig ledelse, som er tæt på det daglige arbejde
 • Deltagelse i forskellige supervisonsfora og mulighed for individuel supervision.
Tiltrædelse 01.07.2020, eller snarest muligt

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Bodil S. Christensen, tlf. 7847 8723 eller mail: bodchi@rm.dk.

Ansøgningsfrist d. 26.05.2020
Samtaler forventes afholdt i 28. maj.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.