Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte hospitalsvej 19, 2900 Hellerup

Afdelingslæge til Tilsynsenheden, Psykiatrisk Center København

Vi søger en afdelingslæge, der vægter faglighed højt og vil deltage i den videre udvikling af tilsynsfunktionen på Psykiatrisk Center København.

Du bliver ansat i Tilsynsenheden på Psykiatrisk Center København, som fra efteråret 2020 skal dække psykiatriske tilsyn på somatiske afdelinger på Rigshospitalet og Bispebjerg. 

Det bliver du en del af
Du vil i Tilsynsenheden arbejde i et team med en overlæge, som er delvist tilknyttet Tilsynsenheden, en uddannelsessøgende læge og 1-2 sygeplejersker. Tilsynsenheden er organiseret under Psykiatrisk Akutmodtagelse på Bispebjerg matriklen. Du vil ledelsesmæssigt referere til overlæge (teamleder) i Tilsynsenheden. 

Om tilsynsfunktionen
På Bispebjerg og Rigshospitalet er der lange og stolte traditioner for et tæt samarbejde mellem somatik og psykiatri. Dette omfatter, at der dagligt bliver gået akutte og elektive tilsyn på patienter på de somatiske afdelinger, ligesom funktionen omfatter stuegang på dobbelt-indlagte udstationerede patienter.

Sammenlægningen af tilsynsfunktionen på matrikel Rigshospitalet og matrikel Bispebjerg sker som led i den gradvise samling af hele Psykiatrisk Center København i Ny Psykiatri Bispebjerg. I en periode frem mod samlingen vil Tilsynsenheden også dække psykiatriske tilsyn på Gentofte Hospital.

Hvad bliver din rolle?
Du vil som afdelingslæge spille en bærende rolle i udviklingen af Tilsynsenheden – sammen med overlægen og afsnitsledelsen i Psykiatrisk Akutmodtagelse. Ambitionen er at udvikle en tilsynsenhed med højt fagligt niveau, kompetencer inden for liaisonpsykiatrisk viden og udvikling samt en meget væsentlig uddannelsesfunktion. 

Det er således afgørende, at du interesserer dig for og kan lide at supervisere uddannelsessøgende læger og vil være med til at optimere denne funktion. Ligeledes er det vigtigt, at du trives med en stor kontaktflade og kan lide at samarbejde på tværs af afdelinger og specialer.

Du vil som beskrevet varetage tilsynsfunktionen sammen med en overlæge, som er delvist tilknyttet funktionen, og en reservelæge, som er dedikeret til opgaven. Der vil således være knyttet periodevis oplæring og løbende supervision af reservelægen i forhold til tilsynsopgaven. Du vil ligeledes arbejde tæt sammen med liaisonpsykiatriske sygeplejersker, der er tilknyttet tilsynsfunktionen. Opgaven omfatter et vedvarende fokus på at vedligeholde et stabilt og fagligt udbytterigt samarbejde med somatikken.

Om Psykiatrisk Center København
PCK udreder, diagnosticerer og behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Herudover har centret en række specialområder, der udover de sexologiske lidelser omfatter affektive lidelser, angst, OCD, selvmordsforebyggelse, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, ældrepsykiatri samt militærpsykiatri.

Forskning er højt prioriteret på PCK. Der er på centret ansat seks professorer, som varetager hvert sit forskningsområde og leder de forskellige forskningsgrupper.

Yderligere information kan findes på http://www.psykiatri-kobenhavn.dk 

Om afdelingslægestillinger på PCK 
Afdelingslægen vil indgå i bagvagtslaget på Bispebjerg matriklen. 

Hvis man ønsker det, er der mulighed for FEA-vagter på Gentofte matriklen.

Ansøgning 
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Vi ønsker stillingen besat pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Lone Baandrup på 91 16 59 03 eller på mail: Lone.Baandrup@regionh.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 22. juni 2020 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Kontaktperson
  Lone Baandrup
  Lone.Baandrup@regionh.dk
 • Adresse
  Gentofte hospitalsvej 19, 2900 Hellerup
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  224558
 • Quick-nr.
  391996
 • Ansøgningsfrist
  22-06-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Adresse
  Gentofte hospitalsvej 19, 2900 Hellerup
 • Kontaktperson
  Lone Baandrup
  Lone.Baandrup@regionh.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  224558
 • Quick-nr.
  391996
 • Ansøgningsfrist
  22-06-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge til Tilsynsenheden, Psykiatrisk Center København"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.