Region Nordjylland

Dag- og Sengeafsnit for Børn og Unge

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Sygeplejerske til sengeafsnit BU1

Sygeplejerske med erfaring med børn og unge
 
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien, BU1, søger pga. opnormering pr. 1. august 2020 eller snarest derefter 2 sygeplejersker i blandede vagter og hver anden weekend.
 
Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien er i en spændende faglig og organisatorisk udviklingsperiode, hvor vores fokus er på faglighed, det gode patientforløb, øget patientinddragelse og et tæt samarbejde med primærsektoren. Vores mål er at udvikle en børne- og ungepsykiatri, hvor medarbejderne trives og hvor vi i fællesskab udvikler nye veje til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. Hvis du brænder for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale og er entusiastisk, håber vi, du har lyst til at være med.
 
Børne- og Ungdomspsykiatrien består af et dag- og døgnafsnit samt 4 diagnoseopdelte ambulatorier, der varetager udredning og behandling af børn og unge indtil det fyldte 18 år: Ambulatorium for Angst og Depression, Ambulatorium for ADHD, Ambulatorium for Autisme og Psykose samt Ambulatorium for Spiseforstyrrelser. Sidstnævnte dækker dog alle aldre, dvs. også voksne. Hvert ambulatorium har en overlæge som daglig leder. Ud over de daglige ledere er der faggruppeledere, der sikrer koordinationen på tværs af ambulatorier og afsnit. Derudover er der en børne- og ungdomspsykiatrisk visitation, og i samarbejde med voksenpsykiatrisk klinik varetages en visiteret psykiatrisk skadestue/modtagelse.

Afsnitsprofil
Dag- og Sengeafsnit BU1 er normeret til 11 sengepladser til børn i alderen 0-17 år. Gennemsnitsalderen er ca. 14-16 år. Vi har plads til 4 patienter med spiseforstyrrelser og 7 patienter med andre diagnoser som skizofreni, angst, depression, selvmordstanker, mv.
Vi lægger meget stor vægt på kvalitet i vores arbejde og inddrager både patient og forældre i alt vores arbejde. Vi har flere tiltag i gang: guidet egenbeslutning, safeward, dokumentation, og ensartethed i udførelse af opgaver.
 
Vi arbejder med ITOP værdierne* i hverdagen. Vi har et afdelingsspecifikt dokument, hvor hverdagen på BU1 er beskrevet ud fra ITOP værdierne.
Vi har tværfagligt samarbejde med læger og psykologer, lærere og fysioterapeuter. Der er tilknyttet et team af læger, psykologer, socialrådgiver og sekretær, som sammen med plejepersonalet, varetager behandlingen og plejen. Vi har desuden samarbejde med ambulatoriet for spiseforstyrrelser.Vi forventer at du
 • Har erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatri
 • Gerne erfaring fra børneafdeling eller lignende
 • Har Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Har erfaring, lyst og evne til at arbejde målrettet og struktureret
 • Har erfaring, lyst og evne til at observere, beskrive og dokumentere både mundtligt og skriftligt
 • Er selvstændig i tilrettelæggelsen af dine opgaver
 • Er udviklingsorienteret og fleksibel og trives i et tværfagligt samarbejde
 • Er fagligt engageret og motiveret for at indgå i et refleksivt miljø
 • Har åbenhed over for faglig vejledning og supervision
 • Gerne specialuddannelsen eller anden relevant efteruddannelse
 • Har IT på brugerniveau og gerne erfaring med elektronisk patientjournal (EPJ)
   
  Som klinik tilbyder vi
 • Grundig introduktion og oplæring på afsnittet
 • Kompetenceudvikling
 • Supervision og faglig vejledning
 • En udviklingsorienteret, dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig og personlig udvikling
 • En klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet, som i samarbejdet internt og eksternt
 • Gode kolleger og et godt arbejdsklima
 • Spændende udfordringer og et inspirerende miljø at løse dem i
 • En mødestruktur, både i det enkelte ambulatorium og på tværs af ambulatorier, der bevidst understøtter både monofaglig og tværfaglig udvikling
 
Klinikken generelt
Arbejdet i klinikken bygger på psykiatriens overordnede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (*ITOP), og vi tilstræber hele tiden at styrke fagligheden og det tværfaglige samarbejde internt samt samarbejdet med primærsektoren eksternt.

Et meget vigtigt punkt er at sikre hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer, hvilket vil have et stort ledelsesmæssigt fokus.


Praktiske oplysninger
Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Sundhedskartellet.
 
I henhold til Region Nordjyllands ansættelsesprocedure, indhentes straffe- og børneattest, hvor medarbejderen har kontakt med børn og unge under 15 år.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afsnitsledende sygeplejerske Tahmeenah Rahi, tlf. 9764 3306 eller på www.psykiatri.rn.dk.
 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25
 
 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien - Region Nordjylland
 • Kontaktperson
  Susanne Matthiasen Larsen
 • Adresse
  Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2020
 • Regionens jobnr.
  7192
 • Quick-nr.
  391997
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien - Region Nordjylland
 • Adresse
  Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Susanne Matthiasen Larsen
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2020
 • Regionens jobnr.
  7192
 • Quick-nr.
  391997
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Sygeplejerske til sengeafsnit BU1"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.