Jobbet "Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin (vagtfri) Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Vi søger en energisk yngre læge, som ønsker at uddanne sig til speciallæge i arbejdsmedicin.

Værdsætter du muligheden for at udvide din erfaring som læge med udredning af arbejdsrelaterede helbredsproblemer, hvilket foregår i et berigende tværfagligt samarbejde med psykologer og socialrådgivere, så har vi en 1-årig introduktionslægestilling (5501-21-86-i-01) i arbejdsmedicin ledig til besættelse 1. sept 2020 eller efter aftale.

Afdelingens hovedopgave er at virke forebyggende indenfor det arbejdsmedicinske område, hvilket foregår ved kliniske undersøgelser af patienter, gruppeundersøgelser, informationsaktiviteter, rådgivning, undervisning og forskning. Din daglige opgave bliver individuel udredning og rådgivning af henviste patienter vedrørende arbejdsmiljøforhold.

Stillingen er vagtfri med mulighed for flextid.

Afdelingen er i dag beliggende på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Østergade 81-83, 6700 Esbjerg, og den 2. juni 2020 flytter afdelingen til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted, Engparken 1, 7200 Grindsted

Vi tilbyder:

  • Uddannelse under vejledning af engagerede kolleger
  • Uddannelsesprogram med intensiv oplæring og formaliseret undervisning
  • Mulighed for deltagelse i forskningsprojekter

Arbejdsmedicinsk Afdeling har regional funktion for arbejdsmedicinske og arbejdspsykologiske ambulante patientudredninger samt almen arbejdsmedicinsk rådgivning i den vestlige del af Region Syddanmark. Afdelingen har igennem en årrække opbygget et omdømme, der har placeret den som en af de afdelinger, der har en meget høj patienttilfredshed. Det er en afdeling, der har en solid stab af erfarne speciallæger, yngre psykologer, socialrådgivere og administrative medarbejdere.

Andre informationer kan hentes fra afdelingens hjemmeside

Bemanding:
Afdelingen har for øjeblikket en fast bemanding på 5 overlæger, 1 speciallægekonsulent, 1 afdelingslæge, 2 uddannelseslæger, 3 psykologer, 2 socialrådgivere, samt et sekretariat med 3 sekretærer og administrativ medarbejder.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jesper Rasmussen 79182286 eller uddannelsesansvarlig overlæge Gert Thomsen 79182288

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 8. juni 2020. Jobsamtaler vil blive afholdt fredag i uge 25 2020.