Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Fysioterapeut til Kognitiv Klinik, Sengeafsnit 1, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Et barselsvikariat som fysioterapeut på 32-37 timer ugentligt, ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Kognitiv Subspeciale, Sengeafsnit 1 er ledig til besættelse fra den 1. august 2020 til den 31. marts 2021. Der vil være mulighed for forlængelse af vikariatet.

Om stillingen
Du vil komme til at arbejde med voksne med erhvervet hjerneskade. Du vil arbejde på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

Fagligheden er i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.

Arbejdstiden omfatter dag-, aften- og weekendarbejde.  

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Vi søger en fysioterapeut der:
 • Har erfaring med neurorehabilitering. Gerne erfaring indenfor behandling af patienter med aktivitetsproblemer som følge af kognitive funktions-forstyrrelser.
 • Har viden om hjernens funktion samt følger efter hjerneskader.
 • Har viden om og erfaring med at arbejde med neuropædagogiske strategier.
 • Kan bidrage monofagligt i det tværfaglige teamarbejde og trives i det tværfaglige samarbejde.
 • Er fleksibel og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø.
 • Kan trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven.
 • Har personlig robusthed i forhold til at skulle arbejde med patienter der kan være agiterede/udadreagerende.

Til gengæld får du en arbejdsplads, med:
 • En afdeling med et højt mono- og tværfagligt niveau
 • Et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag 
 • Engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering
 • Et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på patienten
 • Et struktureret monofaglig såvel som tværfaglig introduktionsforløb

Om Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra Jylland og Fyn.

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede subspecialer: Tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk subspeciale, Kognitiv subspeciale og subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet et ambulatorium.

Kognitiv Klinik, behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Der er i høj grad fokus på den neuropædagogiske tilgang til patienten.
 
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagog, neuropsykolog, socialrådgiver og diætist.

Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.”, vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende ergoterapeut, Mette Torbensen, tlf 78419399.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest onsdag den 10. juni 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 26.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Mette Torbensen
  +4578419399
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2020
 • Regionens jobnr.
  22643
 • Quick-nr.
  392058
 • Ansøgningsfrist
  10-06-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Mette Torbensen
  +4578419399
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2020
 • Regionens jobnr.
  22643
 • Quick-nr.
  392058
 • Ansøgningsfrist
  10-06-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Fysioterapeut til Kognitiv Klinik, Sengeafsnit 1, Regionshospitalet Hammel Neurocenter"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.