Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Afdelingsbioanalytiker ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

Har du lyst til et job som afdelingsbioanalytiker på en af landets førende klinisk biokemiske afdelinger, så er du måske lige den vi søger.

Det præanalytiske område udgør for afdelingen særligt satsnings-/udviklingsområde. Det er ind i dette felt dine primære opgaver ligger. Du bliver en del af ledergruppen i det præanalytiske område, der blandt andet har ansvaret for driften af afdelingens prøvetagningsenheder, mobil prøvetagning, og samarbejde med almen praksis. Det strategiske ansvar for det vidt favnende præanalytiske område er forankret i denne ledergruppe. Opgaverne er mangeartede, varierende og der er en del kontakt og samarbejde ud ad afdelingen.

Opgaver og ansvar
Afdelingsbioanalytikerens primære funktionsområde er knyttet til det præanalytiske område. Ansvaret for løsning af opgaver indenfor området varetages i en tværfaglig gruppe bestående af afdelingsbioanalytikere, speciallæger, biokemikere og andre nøglepersoner. Der er tilknyttet en række basisbioanalytikere med fast tilknytning til området. Flere af disse varetager specialist- og koordinatorfunktioner. Derudover har alle basisbioanalytikere i afdelingen opgaver i det præanalytiske område eksempelvis prøvetagning på indlagte og ambulante patienter.

Ledergruppen har et fælles ansvar for områdets drift, herunder personale, faglig udvikling, samt ressourceforbrug. Lederne supplerer hinanden med hver sin faglige kompetence og bidrager med hver sin forskellige profil ind i det fælles opgavefelt.

Ledergruppens fælles ansvarsområder er bl.a.
 • at samarbejde om sektionens udvikling, herunder at aftalte mål og visioner gennemføres
 • områdets daglige drift
 • udvikling af områdets opgaver
 • at være proaktiv i en konstruktiv dialog med samarbejdspartnere uden for afdelingen
 • behandling af afvigelser og udvikling af kvalitet
 • udvikling af arbejdsgange og workflows
 • bidrage til tværgående drifts- og udviklingsopgaver i hele afdelingen
 • sammen med sektionsledergruppen at styre sektionens udgifter

Afdelingsbioanalytikeren har særligt ansvar for personaleledelse bl.a. ved
 • at skabe læring, innovation og forbedringer gennem medarbejderudvikling, der matcher de fremtidige arbejdsopgaver
 • at sikre kompetenceudvikling og afvikling af udviklingssamtaler
 • at tiltrække, spotte og udvikle talenter
 • at rekruttere relevante kompetencer og tilpasse medarbejderstaben til de aktuelle og fremtidige opgaver
 • at sikre en professionel problemhåndtering, herunder beherske vanskelige situationer som både kan relatere til patienter, samarbejdspartnere og medarbejdere
 • planlægning og organisering af personaleressourcerne i overensstemmelse med patienternes behov
 • udvikling af en attraktiv arbejdsplads

Kvalifikationer og kompetencer
 • uddannet bioanalytiker gerne med et solidt praktisk og teoretisk kendskab til det præanalytiske område
 • gerne relevant ledelsesmæssig uddannelse (ex. diplomuddannelse) eller være villig til at uddanne sig inden for ledelse, og erfaring med personaleledelse eller lyst til at prøve kræfter hermed
 • gode IT kundskaber på brugerniveau, og kendskab til Labka
 • har et godt overblik og evner at arbejde systematisk og effektivt – også med mange bolde i luften
 • bidrager til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, der virker udviklende og inspirerende indenfor sektionen og på tværs i afdelingen/hospitalet – tværfagligt samarbejde
 • er åben og ærlig og god til at dele viden
 • har et godt humør og masser af energi

Om Aarhus Universitetshospital, Blodprøver og Biokemi og ansøgningsproces
Aarhus Universitetshospital er et af landets mest specialiserede hospitaler beliggende i Skejby. Blodprøver og Biokemi er en af landets største laboratorieafdelinger med højt kvalificerede medarbejdere og moderne udstyr med laboratoriedrift døgnet rundt. Der er ansat mere end 330 medarbejdere ved afdelingen, herunder bioanalytikere, læger, biokemikere, molekylærbiologer, sekretærer, IT/økonomimedarbejdere og laboratorieteknikere.

Afdelingen varetager prøvetagning og analysearbejde på såvel basis-, regions- og højtspecialiseret niveau. Afdelingen udfører årligt ca. 13 mio. analyser og har ca. 1,5 mio. patientkontakter. Afdelingen er akkrediteret og opfylder akkrediteringskravene i ISO 15189 og ISO 22870. Afdelingen råder over avanceret analyseteknologi med både automatiserede analysesystemer samt mange forskellige typer specialiseret analyseudstyr, bl.a. HPLC, massespektrometri, flowcytometri, elektroforese systemer, blod-gasudstyr, koagulationsudstyr, udstyr til sekventering og mange former for mindre analyseudstyr (nær-patientudstyr), der er placeret på hospitalets kliniske afdelinger. Afdelingen bidrager med undervisning og uddannelse indenfor flere faggrupper og udfører forskning på et højt niveau. Afdelingen har et tæt samarbejde med hospitalets mange kliniske afdelinger, de biokemiske afdelinger i regionen, øvrige laboratoriespecialer og lægepraksis i Aarhus området. Dette betyder, at du vil få kontakt med mange forskellige faggrupper/områder, og bliver en del af et spændende fagligt miljø.

Du kan læse mere om Blodprøver og Biokemi og Aarhus Universitetshospital på www.biokemi.auh.rm.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Kate Juul Strandgaard på katstran@rm.dk.

Ansøgning sendes via nedenstående link. Vedhæftet dokumentation for uddannelse samt eventuelt andre relevante bilag. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag i uge 24.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Kate Juul Strandgaard
  4029 3192
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2020
 • Regionens jobnr.
  22639
 • Quick-nr.
  392070
 • Ansøgningsfrist
  05-06-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Kate Juul Strandgaard
  4029 3192
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2020
 • Regionens jobnr.
  22639
 • Quick-nr.
  392070
 • Ansøgningsfrist
  05-06-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingsbioanalytiker ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.