Jobbet "Alsidig psykologstilling ved Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet 26 - 30 timer ugentligt" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ole Maaløesvej 26, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Med baggrund i et langvarigt ansættelsesforløb forstærket af corona-krisen genopslås ovenstående stilling. Tidligere ansøgere opfordres til at søge stillingen.

Da en af vores tre psykologstillinger bliver ledig til besættelse, søger vi en autoriseret psykolog, der interesserer sig for sundhedspsykologi, har længerevarende klinisk erfaring og lyst til at bidrage til tværfaglig behandling af patienter med komplekse smertetilstande.  

Tværfagligt Smertecenter behandler ambulante patienter med komplicerede, kroniske smertetilstande, der kræver en tværfaglig indsats. Der er ca. 650 patienter i behandling, og patienterne kommer fortrinsvis fra Region Hovedstaden.

Smertecentrets arbejdsopgaver består af patientbehandling, undervisning, forskning og uddannelse. Personalegruppen består af læger, sygeplejersker, sekretærer, fysioterapeuter, socialrådgivere og i alt tre psykologer. Der lægges stor vægt på det tværfaglige samarbejde, og centret har velfungerende tværfaglige konferencer, supervision og halvårlige temadage for hele personalegruppen og gode muligheder for efteruddannelse og kurser.

Psykologerne bidrager til behandlingen primært ved afdækning af psykologiske faktorers betydning for den enkelte patientens smertehåndtering og livskvalitet. Psykologerne planlægger og gennemfører individuelle så vel som gruppebaserede interventioner og forestår intern visitation hhv. konsultation vedr. psykologiske aspekters betydning for smertehåndtering eller behandlingsplan.

Psykologerne forventes desuden at medvirke til afvikling af undervisningsforpligtelser i forhold til forskellige grupper af fagprofessionelle og at bidrage til smertecenterets forskningsaktivitet.

Centrale arbejdsopgaver vil være:

 • Vurdering af behov for psykologisk intervention
 • Bidrage til planlægning af den tværfaglige behandling
 • Afholdelse af undervisningsforløb for patienter herunder MBSR
 • Planlægge og gennemføre individuelle behandlingsforløb
 • Etablering og gennemførelse af gruppeforløb for patienter og/eller pårørende til smertepatienter
 • Undervisning af sundhedsprofessionelle internt og eksternt

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på:

 • Alsidig klinisk erfaring
 • Relevant specialistuddannelse
 • Erfaring med sundhedspsykologisk, psykiatrisk eller neuropsykologisk hospitalsbaseret arbejde
 • Erfaring med mindfulness-baserede interventioner eller interesse for videreuddannelse
 • Gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser

Administrativt er Tværfagligt Smertecenter en del af Neurocentret, der omfatter specialerne neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi samt anæstesiologi.

Tværfagligt Smertecenter er beliggende på den del af Rigshospitalet, der ligger på Tagensvej/Ole Maaløesvej, men vil inden for en årrække flytte til Rigshospitalet/Glostrup Hospital, hvorfor arbejde evt. vil skulle udføres her i en overgangsperiode.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v. indgået mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stillingen er omfattet af Rigshospitalets retningslinjer om indhentelse af børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsledelsen eller psykolog Hanne Würtzen på telefon 35 45 76 12.

Ansøgningsfrist mandag den 8.6.2020 kl. 12.00. Der planlægges ansættelsessamtaler onsdag den 10.6.2020 med evt. 2. samtale aftalt. Tiltrædelse sker efter aftale, men efter 1.9.2020.