Jobbet "Klinisk Underviser Fysioterapeut" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2 C, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

Vi søger en dygtig Klinisk Underviser-Fysioterapeut (KUF), med tiltrædelse 1. August 2020. Denne stilling er en af to KUF stillinger knyttet til fysioterapien.

Vores fysioterapeuter indgår i afdelinger og funktioner der dækker hele sygehusets spektrum fra det medicinske, geriatriske, neurologiske til det ortopædiske og andre områder og funktioner.

Som et stort regionalt akut sygehus i stor udvikling så lægger fysioterapien vægt på at være smidig i forhold til sygehusets behov og være omstillingsparat. Ansøgeren skal være omstillings parat for at trives i vores miljø samt indgå i patient behandlinger i perioder hvor der ingen studerende er.

Vores afdeling har været innovativ og etableret kompetencer i skadestue-fysioterapi der inkluderer diagnosticering via scanning samt behandling og udskrivelse. Vi er ved at etablere funktioner i DVT håndtering og andre nye funktioner med fysioterapeuten som den centrale person i styring af patient flowet.

Fysioterapien er ved at udvikle Tele-rehab/virtuelle konsultationer og det forventes at blive et permanent tilbud i fysioterapien der vil berøre mange af speciale områderne.

Vi prioriterer som afdeling faglighed, arbejdsmiljø, udvikling og trivsel højt. Der skal være plads til forskelligheder og humør i et rum med meningsfulde udfordringer og relevant støtte. Professional udvikling er vægtet højt og vi er gode til at etablere udviklings projekter og processer for at hjælpe medarbejderne til at have en spændende, udfordrende og rig dagligdag.

Som et første i Danmark har vi netop afviklet Skill-Stations i vores specialer som et tiltag for a sikre kvaliteten og fagligheden i specifikke funktioner; Dette er under stærk udvikling og vil berøre alle fysioterapeuter i afdelingen.

Tværfaglighed er vægtet højt da patientforløbene kræver et tæt samarbejde med læger, plejepersonale og vores ergoterapeutiske kolleger for at sikre den bedst mulige kvalitet: Vi har patienten i fokus.

Vi ønsker en klinisk underviser-fysioterapeut der har gå-på-mod og evner til at innovere samt at arbejde tværfagligt og tænke tværsektorielt.

Forskning i Fysioterapien

I samarbejde med vores tværfaglige forskningsenhed, PROgrez, lægger vi høj vægt på praksis-nær forskning og stræber efter implementering af resultaterne i den kliniske virkelighed. PROgrez har 8 professioner og mere end 25 personer involveret i en lang række projekter støttet af diverse fonde, Regionen og afdelingen. Dette inkluder både nogle af afdelingens fysioterapeuter, ansatte PhD’er og Post-Docs.

Da samarbejdet med PROgrez er i stærk udvikling ønskes stillingen besat med en underviser-fysioterapeut, der som et minimum har interesse for periodisk data-indsamling og på sigt måske interesse for at have en rolle i forskning.

Slagelse og Ringsted sygehuse

Fysioterapierne på Slagelse og Ringsted sygehuse fungerer som én fysioterapi med en samlet medarbejdergruppe på mere end 45 fysioterapeuter, tre specialeansvarlige fysioterapeuter, to kliniske undervisere, to SSA'er, to sekretærer og en overfysioterapeut.

Ønskede kvalifikationer:

Uddannelsesmæssige

•                    Ergoterapeut/fysioterapeut med autorisation godkendt i Danmark

•                    Kvalifikationer svarende til den kliniske vejlederuddannelse på diplom niveau

Erfaringsmæssige

•                    Ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk praksis i minimum 2 år

•                    Erfaring med formidling af teori og praksis

Personlige og faglige

•                    Skabe overblik og tilrettelægge og varetage klinisk undervisning

•                    Pædagogisk kompetence i at tilpasse metoder til den studerendes behov og læringsmål, så det afstedkommer refleksion over egen praksis

•                    Bred faglig kompetence jf. kliniske retningslinjer og relevante specialers kompetence-profiler på arbejdsstedet.

•                    Orientering om nyeste evidensbaseret ergoterapi/fysioterapi

 

https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-3-2020/lynkursus-i-lungeterapi-pa-slagelse-sygehus

https://hjertelungefysioterapi.dk/siteassets/dokumenter/cpap-indikationer-og-behandling.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=CSDXIjvgqFA

 

Ansøgningsfrist er 14. Juni 2020 og ansættelses samtaler forventes gennemført i uge 25.

Du er velkommen til at kontakte Fysioterapien med henblik på uddybende spørgsmål.

Overfysioterapeut Kim Poulsen, PhD, DPT, MS., kimmp@regionsjaelland.dk tlf. 25 60 34 28.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave