Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Vicechefjordemoder

Fødeområdet

Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Center Rigshospitalet

Vi søger endnu en stærk faglig leder med lyst til at være en del af ledergruppen på Rigshospitalets fødeafdeling hvor nytænkning og et stærkt tværfagligt samarbejde er i fokus og med interesse for personaleledelse og det gode arbejdsmiljø med varme og engagement – er det dig?

Stillingen
Som vicechefjordemoder på Rigshospitalet er du ansvarlig for den jordemoderfaglige udvikling og kvalitet både under den normale og den højtkomplicere fødsel. Stillingen rummer en stor grad af tværprofessionelt samarbejde og du indgår i afsnitsledelse med den funktionsansvarlige overlæge.

Vi har et gennemgående fokus på patientforløb og arbejdsgange og her er tværfagligheden og helhedsblikket vigtigt. Vi har organiseret os således at der på nuværende tidspunkt er fem vicechefjordemødre med særskilte ansvarsområder. Flere af ansvarsområderne har fælles berøringsflader hvorfor et tæt samarbejde på tværs er afgørende. Dine ansvarsområder vil ligge omkring fødslerne, og fastlægges præcist, når du er i huset, i samarbejde med de to andre vicechefjordemødre for fødeområdet.

Du vil have et tæt samarbejde med afdelingsjordemødrene, der i dagligdagen fungerer som tovholdere i organisering af afdelingen, de har den faglige sparring med SOSU’er, jordemødre og læger i samarbejde med de tre vicechefjordemødre. Du skal være en empatisk leder for en aktiv og dedikeret gruppe af jordemødre, social- og sundhedsassistenter samt sygehjælpere i en stor og travl afdeling.

Vi tilbyder

 • Masser af indflydelse
 • En dynamisk og kompetent jordemodergrupper med et godt tværfagligt samarbejde
 • En afdeling, der rummer både en højt specialiseret fødegang, en nyetableret in-house fødeklinik og deltagelse i den regionale hjemmefødselsordning. En afdeling som tilbyder de gravide og deres partner forskellige muligheder omkring fødslen i trygge rammer og samtidig giver jordemødrene mulighed for at fokusere på hhv. komplicerede og normale fødsler i mindre enheder
 • En stærk tværgående samarbejdskultur, mange forskningsprojekter og plads til forundring og ledelsesmæssig udvikling
 • Et ledelsesteam der komplementerer hinanden og arbejder godt sammen

Vi ønsker en vicechefjordemoder der

 • Har en anerkendende ledelsesstil
 • Har stor forståelse for daglig drift og gerne økonomi kendskab
 • Har bred klinisk erfaring fra og fokus på fødegangsarbejdet
 • Har ledelseserfaring eller lyst til at arbejde med ledelse
 • Er tydelig, handlekraftig og kan tage ansvar
 • Er empatisk med gode evner indenfor kommunikation og konflikthåndtering
 • Vægter høj faglig kvalitet og har fokus på udvikling af arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel
 • Kan navigere i en travl hverdag mange bolde i luften
 • Har gode evner for at planlægge, koordinere og styre arbejdsgange
 • Har lyst til at arbejde på tværs af faggrupper og specialer

Om Obstetrisk Klinik
Klinikken er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og kompetente medarbejdere. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og har gode samarbejdsrelationer både internt på Rigshospitalet og med øvrige hospitaler regionalt og nationalt. Vi prioriterer forskning, udvikling og uddannelse højt, og det er klinikkens mål fortsat at bidrage til international og national forskning på højt niveau.

Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5.500 fødsler om året, heraf ca. 1/3 komplicerede. Afdelingen modtager kvinder fra hele landet med hovedvægten på patienter fra hovedstadsregionen og det østlige ​Danmark.

Rigshospitalet har landsdelsfunktion indenfor en række højtspecialiserede områder, bl.a. føtal medicin, fødsler af ekstremt for tidlig fødte, gravide med type 1 diabetes, cancer, hjertesygdomme, immunisering og andre højt specialiserede tilstande, der kræver særligt specialekendskab. Vi tilbyder telemedicinske forløb til en gruppe af vores hjemmeindlagte gravide, herunder patienter med hypertension og PPROM.

Fødeafdelingen er organisatorisk opdelt i en føde- og akutmodtagelse med 10 fødestuer og to stuer på Fødeklinik. Hertil kommer, et igangsættelsesafsnit og et svangreafsnit med 10 senge. Desuden indgår vi i den regionale hjemmefødselsordning. På Rigshospitalet har vi indført ambulant fødsel til alle der har født normalt. Vi har to specialiserede barselafsnit og en efterfødselsklinik.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås hos chefjordemoder Rikke Nue Møller på telefon 35450504 eller mail:
Rikke.nue.moeller@regionh.dk

Ansøgningsfrist 15.juni -2020.
Samtaler afholdes 18. juni -2020.

Søg stillingen via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Rikke Nue Møller
  rikke.nue.moeller@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2020
 • Regionens jobnr.
  224613
 • Quick-nr.
  392092
 • Ansøgningsfrist
  15-06-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Rikke Nue Møller
  rikke.nue.moeller@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2020
 • Regionens jobnr.
  224613
 • Quick-nr.
  392092
 • Ansøgningsfrist
  15-06-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vicechefjordemoder "

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.