Jobbet "SSA på 37/32 timer i blandede vagter søges til Ældresygdomme 1, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

Vi søger en SSA, som har lyst til at arbejde med geriatriske patienter, være visionær og vil være en del af et udviklende arbejdsfællesskab, teamsamarbejde og gode patientforløb.

Vi søger en dygtig og engageret SSA pr. 01.06.20 eller efter aftale.

 

Om afdelingen:

Ældresygdomme 1 har 22 sengepladser.

 

Hvem er vi og hvad står vi for:

 • Vi arbejder med respekt og omsorg i plejen og behandlingen af vores ældre patienter. Ud over de geriatriske patienter modtager vi også patienter (over 65 år) med hoftenær fraktur.

 • Sammen med patienten arbejder vi tværfagligt for at sikre det bedst mulige indlæggelsesforløb.

 • Vi inddrager patient, pårørende, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt primær sektor i et tæt samarbejde med henblik på en god social planlægning og en tryg udskrivelse.

 • Vi er gode til at se på det hele menneske: Fysisk, psykisk og åndeligt.

 

Hvad kan vi tilbyde?

Et afsnit der prioriterer arbejdsmiljøet meget højt. Dette indbefatter bl.a.:

 • Åbenhed, tillid og dialog i det daglige samarbejde.

 • Et udviklende arbejdsfællesskab, hvor alle tager medansvar for at løfte den faglige udvikling i afsnittet. Vi er en personalegruppe med både sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter med forskelligt erfaringsgrundlag, som supplerer hinanden godt.

 • Vi lægger vægt på en struktureret arbejdsgang.

 • En synlig ledelse i hverdagen.

 • En god introduktion, som tager udgangspunkt i din erfaring og kompetencer.

 • Du får tilknyttet kontaktpersoner: De vil sikre, at du følger afsnittets introduktionsprogram.

 • Vi sørger for, at du får de nødvendige kompetencer.

 • Vi vil tage højde for, at du får lov at falde til i vores afsnit.

 • At have ansvar samt blive fagligt og personligt udfordret.

 • Et godt uddannelsesmiljø for vores elever og studerende.

 • Plads til humor, arbejdsglæde og team-samarbejde.

 • Indflydelse på egen vagtplan, så arbejdsliv og privatliv hænger sammen.

 • 3 ugers samlet sommerferie efter ønske. Dem med skolesøgende børn prioriteres først i børnenes skoleferie.

 

Er du i tvivl?

Er du stadig usikker på om geriatrien er det rigtige job for dig, så ring og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan se vores afsnit, møde vores dejlige personale og få en snak om, hvorfor det er så spændende at arbejde med den ældre patient/borger.

Samtaler afholdes i uge 22.

Ansøgningsfrist fredag d. 22.05.20

Ved behov for yderligere information kan rettes henvendelse til Afdelingssygeplejerske Karin Niclasen på tlf. 6126 0468.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave