Jobbet "Fysioterapeut til Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Ortopædkirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et vikariat som fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, er ledig til besættelse 1. august 2020 - 30. april 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Arbejdsopgaver:
Vurdering, instruktion, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante ortopædkirurgiske patienter. Vi ser gerne at du
  • Kan planlægge, prioritere og bevare overblikket i en travl hverdag
  • Udviser engagement, ansvarlighed og fleksibilitet i det daglige arbejde
  • Har erfaring inden for det ortopædkirurgiske område
  • Trives med korte, intensive akutte eller planlagte patientforløb
  • Er i stand til at indgå i et tværfagligt samarbejde
  • Er god til at formidle og kommunikere såvel mundtligt som skriftligt i MidtEPJ
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Ortopædkirurgisk afdeling er placeret i Viborg, som er et akut hospital. Ortopædkirurgisk sengeafsnit har plads til i alt 27 indlagte patienter, samt et ambulatorium med ca. 20000 besøg årligt.

På sengeafsnittet varetages genoptræning indenfor følgende områder: traumepatienter, sårpatienter, hånd – og fod/ankelkirurgi, amputationer, skulder/albue-kirurgi, hoftekirurgi og patienter med hoftenære frakturer. Der varetages desuden ambulante vurderinger, instruktioner og specialiseret genoptræning.

Vi lægger stor vægt på et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på patienten og der er i dagligdagen høj indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.

Derudover er vi en flok engagerede og kompetente medarbejdere, der brænder for fokus på kvalitet og faglig udvikling og hvor der indenfor flere specialer er fysio- og ergoterapeuter, der varetager selvstændige ambulatorier.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende terapeut Eva Hvid, tlf. 78443804, mail: eva.hvid@viborg.rm.dk eller fysioterapeut og TR Sidsel Noe, tlf. 78443853, mail: sidsel.noe@viborg.rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest d. 14. juni 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 26.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.