Jobbet "Holmstrupgård - afdeling Æblevangen, søger vågen nattevagt (pædagog, sosu-assistent, sygeplejerske, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut) 34 timer" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Æblevangen

Abildgade 78, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du SOSU-assistent, sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut eller psykomotorisk terapeut? Er du interesseret i socialpsykiatri? Æblevangen, beliggende i Aarhus N, søger medarbejder til vikariat i en stilling som vågen nattevagt på 34 timer ugentligt. Vikariatet er uden aktuel slutdato, men forventes at vare flere måneder, hvorefter der kan være mulighed for evt. fastansættelse i organisationen. Stillingen er ledig med opstart 17. august 2020.
Måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!

Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante behandlingstilbud.

Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder så som skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlag. Behandlingen bygger på miljøterapi ud fra en psykodynamisk forståelsesramme. Der er tilknyttet afdelingspsykolog, ekstern psykiater samt centralt ansat socialrådgiver til afdelingen.
 
Æblevangen
Æblevangen er en af Holmstrupgårds eksterne afdelinger, som er beliggende i Aarhus N. Afdelingen er normeret til 8 unge normaltbegavede unge med spiseforstyrrelser og andre psykiatriske vanskeligheder bl.a. depression og selvskadende adfærd. Æblevangens personalegruppe er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, sygeplejersker, psykomotorisk terapeut, ergoterapeuter og SOSU-assistent.

Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdelingerne på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm.dk Vi forventer, at du er bekendt med den og har gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.

Arbejdsopgaver:
 • Du indgår i fast rul i mødeplanen på skift med en anden nattevagt
 • At fastholde den miljøterapeutiske struktur
 • At drage omsorg for og skabe ro omkring de unge
 • Praktisk arbejde og rengøring på afdelingen
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har psykiatrierfaring – gerne erfaring fra arbejde med unge fra døgninstitutioner eller ungdomspsykiatri eller nattevagtserfaring
 • Er robust og afklaret i forhold til at skulle arbejde alene og udviser stor ansvarlighed og selvstændighed
 • Er afklaret med at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres
 • Er afklaret i forhold til sig selv, kender egne rammer og grænser, og som person er åben og tydelig
 • Har social kompetence, som gør dig i stand til at forstå den unge
 • Kan yde støtte og motivere
 • Kan og vil arbejde i et struktureret miljø med individuelle planer
 • Ser det praktiske arbejde på afdelingen om natten, som en naturlig del af dine arbejdsopgaver
 • Ser dokumentation som en naturlig del af dine arbejdsopgaver
 • Opfatter feedback som en nødvendighed
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan og har lyst til at arbejde om natten
 • Har kørekort
Vi kan tilbyde:
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads
 • En organisation med klare ambitioner inden for børn og unge psykiatri, som lægger vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling
 • Gode og loyale kollegaer
 • En synlig ledelse, som er tæt på det daglige arbejde


Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist senest kl. 23.59 d. 14. juni 2020.
Samtaler bliver afholdt torsdag d. 25. juni 2020.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
afdelingsleder Æblevangen Trine Jepsen på trine.jepsen@rm.dk eller på tlf. 91 17 49 63 indenfor almindelig arbejdstid.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.