Jobbet "Ergoterapeut til vikariat søges til Afsnit 1 ved Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Med tiltrædelse den 1. juli 2020, eller hurtigst muligt derefter, søger vi i afsnit 1 en ergoterapeut til et vikariat på 34 timer pr. uge. Hvis der kommer ledige timer i ergoterapeutgruppen vil det være muligt at få flere timer i den periode, hvor der er ledige timer. Vikariatet er frem til den 31. december 2020.

Dine arbejdsopgaver vil være patientarbejde på de afdelinger afsnit 1 dækker med særlig tilknytning til blodsygdomme, hjerte/thorax, infektionsmedicin og intensiv. Der ud over dækning på de øvrige afdelinger, som afsnit 1 dækker. Afdelingsarbejdet indbefatter bl.a. dysfagivurderinger, ADL vurdering, kognitive vurderinger, vejledning/instruktion, udarbejdelse af genoptræningsplaner og dokumentation i EPJ. Arbejdstiden er mellem 08.00-16.00. Endvidere kan der være arbejdsopgaver i forbindelse med ambulante patienter. Der er vagtarbejde i forbindelse med jul.
  
Vi tilbyder
 • et job i en dynamisk afdeling, hvor der løbende er fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning
 • en arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig og personlig udvikling
 • ansættelse i en seriøst arbejdende gruppe med godt humør
 • højt fagligt niveau
 • grundig indførsel og evt. oplæring i arbejdsopgaverne.

Vi ser gerne
 • at du har erfaring med akut syge patienter og kronisk syge patienter i hospitalsregi
 • at du har erfaring med dysfagi, og vi ser gerne at du har et relevant kursus ift. dette
 • at du har erfaring med kognitive tests
 • at du gerne har erfaring inden for intensivområdet inkl. kendskab til tuber
 • at du gerne har erfaring med undersøgelse og behandling af patienter med neurologiske problemstillinger
 • at du har lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, pleje- og lægegruppen på de kliniske afsnit
 • at du har gode kompetencer mht. fleksibilitet, selvstændighed samt evne til at bevare overblikket i en travl hverdag, som ofte er uforudsigelig og hvor lagte planer ofte må revideres
 • at du kan trives på en arbejdsplads, der er i konstant forandring, og at du ser muligheder frem for begrænsninger.

Hvem er vi?
Vi er ét af de fem afsnit som Fysio- og Ergoterapi består af. Afsnit 1 er en tværfaglig gruppe bestående af både ergoterapeuter, fysioterapeuter, SOSA og en funktionsleder. Gruppen er blandet både alders- og erfaringsmæssigt.

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden - den bedste behandling”. I Fysio- og Ergoterapi understøtter vi bl.a. denne vision med vores Forsknings- og udviklingsstrategi. Vi har i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed og udviklingsterapeuter. Ligeledes understøtter vi visionen med afholdelse af årlige MUS samtaler med udarbejdelse af individuelle handleplaner, ligesom der udarbejdes årlige kompetenceudviklingsplaner i de respektive afsnit.

Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen.
 
Nærmere oplysninger fås ved ledende terapeut Birgitte Bille Brahe på 7845 6730.

Ansøgningsfrist er den 16. juni 2020. Vi holder ansættelsessamtaler tirsdag den 23. juni 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.