Jobbet "Reservelæge til Akutmedicin i Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 63-65, 5000 Odense C

Dit næste skridt

 

FAM OUH, er blandt Danmarks største akutmodtagelser og den måske mest velfungerende 

 

Vi søger en reservelæge, der har afsluttet KBU og har medicinsk erfaring til en uklassificeret stilling i 7 måneder med ansættelse 1. august. Reservelægen indgår i mellemvagtslaget.

 

I FAM er der ansat 10 speciallæger, en professor i akut medicin samt en ledende overlæge.

Dertil kommer 6 KBU-læger og  2 introduktionslæger. Yderligere 15 KBU-læger har halv tid i FAM og halv tid på geriatrisk, neurologisk, lungemedicinsk, gastroenterologisk eller kardiologisk afdeling.

Herudover bemandes FAM med vagthold fra syv  intern medicinske grenspecialer bestående af bagvagt 1(speciallæge), bagvagt 2 (hoveduddannelseslæge), 2 forvagter, sweeper samt medicinsk mellemvagt. Alle vagthold er i tilstedeværelsesvagt. Ortopædkirurger, parenkymkirurger og neurologer er ansat i specialafdelinger med tjeneste i FAM og de modtager alle deres akutte patienter i FAM. FAM modtager i tillæg akutte patienter fra specialerne gyn/obs, pædiatri, thorax- og karkirurgi samt neurokirurgi.

 

Arbejdsområder:  

Reservelægen skal være interesseret i at fungere i en uddannelsesintensiv afdeling med fokus på patientbehandling af høj kvalitet integreret med uddannelse af ligeledes høj kvalitet af både yngre kolleger i forskellige uddannelsesforløb samt tværfagligt personale.    

Stillingen indebærer, at reservelægen sammen med det øvrige vagthold udarbejder kliniske vurderinger, journal samt udrednings- og behandlingsplaner på akutte patienter. Herudover stuegang , akutambulatorium og medicinske nødkald.

   

 

 

Er interesseret i at anvende akut ultralydsdiagnosticering efter behørig oplæring.   

   

 

 

Vi forventer at afholde samtaler ultimo juni 2020  

 

 

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen, Anne-Sofie Pii, anne-sofie.pii@rsyd.dk  eller tlf. 65414768 

 

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:    

 

Uddannelsesansvarlig overlæge Sune Laugesen

Fælles Akutmodtagelsen, FAM

OUH/Odense Universitetshospital

sune.laugesen@rsyd.dk

 

Ledende overlæge Michael Hansen-Nord   

Fælles Akutmodtagelsen, FAM   

OUH/Odense Universitetshospital   

tlf. 6541 2673   

mobil 2328 3460   

E-mail: michael.hansen-nord@rsyd.dk