Jobbet "Introduktionslæge i Akutmedicin" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Hvis du drømmer om at blive en del af et stort dynamisk Akuthospital med en Akutmodtagelse, hvor der er et godt uddannelsesmiljø, gode muligheder for faglig udvikling og tæt supervision af de bedste kolleger, så er det her, du skal slå til!   

Akutmedicin, et fagligt bredt speciale    

 • Du vil modtage, undersøge, diagnosticere og behandle alle typer af akutte patienter i tæt samarbejde med egne akutlæger, specialernes læger, og andre faggrupper døgnet rundt    
 • Du vil få kompetencer inden for triagering, visitation, flowstyring og et bredt klinisk blik
 • Du vil få mulighed for ophold i ortopædkirugisk-, organkirurgisk- og medicinsk akutmodtagelse
 • Du vil samarbejde med og visitere patienter til matriklernes brede vifte af fastforankrede specialer: Kardiologi, neurologi, lungemedicin, gastromedicin, endokrinologi, geriatri, abdominalkirurgi, dermatologi, anæstesi/intensiv medicin og ortopædi.  

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals Akutmodtagelse vil du arbejde ude hos patienterne i tæt samarbejde med dine kolleger fagligt som tværfagligt i et godt socialt arbejdsmiljø.

Vi sætter meget fokus på team arbejde og flow og dermed at sætte patienten først med den bedste faglige behandling med mindst mulig ventetid for patienterne. Vi har et tæt tværfagligt miljø og samarbejde med de øvrige afdelinger på hospitalet.

Klinikkens læger, ledelse og sygeplejersker har fokus på prioritering af et godt arbejds-, lærings- og uddannelsesmiljø. Alle uges hverdage med mulighed for supervision af tilstedeværende speciallæge.

Hvorfor skal du vælge os?   

 • Du vil blive oplært i flowmasterrollen, så du kan være med til at sikre styring af flow i samarbejde med de øvrige læger og sygeplejersker i afdelingen    
 • Du vil få et individuelt tilpasset og veltilrettelagt plan for din introduktionsuddannelse, herunder tæt supervision og egen hovedvejleder   
 • Vi har formaliseret og skemalagt undervisning
 • Gode muligheder for introduktion til videnskabeligt arbejde
 • Vi anvender tværfaglig simulationstræning/færdighedstræning som læringsmetodik

Bispebjerg  Frederiksberg Hospital (BFH) bygger et nyt akuthus med en stor fælles Akutafdeling planlagt til ca. 120 senge. Akuthuset er færdigt i 2023. BFH vil arbejde frem mod en langt mere integreret og fælles akutafdeling. Vi arbejder allerede nu aktivt med implementering af Akutmedicinspecialet, som er en vigtig løftestang for arbejdet med de akutte patienter.

Akutmodtagelsen består på nuværende tidspunkt af tre områder  

 • Akutmodtagelsens skade- og visitationsafsnit (AKM) på Bispebjerg matriklen, hvor vi behandler ca. 81.500 patienter/år i Akut ambulante besøg i alle triage farver med mulig efterfølgende indlæggelse i relevant speciale   
 • Akutklinikken (AK) Frederiksberg matriklen, hvor man behandler ca. 28.000 patienter/år   
 • Medicinsk Modtageafsnit (MMA) på Bispebjerg matriklen med 60 senge, hvor vi indlægger patienter med akutte intern medicinske tilstande. 

Vi forventer 

 • Du er god til at kommunikere og samarbejde både mono- og tværfagligt   
 • Du er engageret og har interesse for Akutmedicin   
 • Du har gå på mod, er udadvendt og læringsvillig   
 • Du kan trives i et omskifteligt og udfordrende arbejdsmiljø 

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://www.bispebjerghospital.dk/akutmodtagelse  

Du kan også følge os på Instagram: #akutmodtagelsen_bfh

Du er meget velkommen til at kontakte Jens Rasmussen, ledende overlæge tlf. 26 19 88 01, hvis du har spørgsmål eller ønsker en uforpligtigende rundvisning i afdelingen.

Du kan også skrive til vores fællespostkasse: akutmodtagelsen.bispebjerghospital@regionh.dk, hvor vi vil besvare din forespørgsel hurtigst muligt.  
 
Ansøgningsfrist og ansættelsesvilkår   

Ansøgningsfrist: d. 12. juni 2020 klokken 12.00 .

Vi forventer at afholde samtaler d. 16. juni 2020.


Stillingen er til besættelse 1. september 2020

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre læger.