Jobbet "Introduktionsstilling intern medicin/reumatologi" er udløbet

Region Nordjylland

Medicinsk Område

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
En stilling som introduktionslæge med ½ års funktion i dels intern medicinske specialer og dels reumatologi er ledig til besættelse.

Du deltager i mellemvagtsfunktion tilrettelagt som 2-delt vagt, dagvagt og aften/nattevagt med tilstedeværelse på sygehuset. 
 
Reumatologisk speciale er en bred reumatologisk afdeling som varetager ca. 97 % af alle henviste reumatologiske patienter dvs. ca. 1.400 nye patienter, i alt 14.000 ambulante besøg og 250 indlæggelser på et år. Over 1.800 patienter med kronisk artrit er fast tilknyttet afdelingen, heraf ca. 330 i biologiske behandling. Alle disse 1.800 patienter er registeret i en klinisk database, Danbio-online.dk. Der er tilstrækkeligt og moderne ultralydsudstyr, digitalt kapillaroskop og polarisations­mikroskop. Der er etableret idrætsmedicinsk funktion. Et tværfagligt rygambulatorium er integreret i ambulatoriet. Fællesambulatorier med hånd- og fodkirurger samt hudlæge. Mange opgaver løses i velfungerende tværfaglige teams.
 
Introduktionslægen vil beskæftige sig med alle facetter af reumatologien både hos ambulante og indlagte patienter såvel som akutte og kroniske patienter. Der er supervision fra afdelingens 7 speciallæger, heraf 1 klinisk forskningslektor. Der er to ugers introduktionsprogram for nyansatte læger. Der er mange kursustilbud til læger under uddannelse i reumatologi. Der er gode muligheder for interesserede læger at starte, eller deltage i, forsknings­projekter.
 
Medicinsk område: Den uddannelsessøgende inddrages i arbejdet i alle specialerne: hjertemedicin, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og intern medicin. Til alle specialer er knyttet et antal senge og tilhørende ambulatorier. Herudover er der etableret Intern Medicinsk Ambulatorium, som varetager (sub-) akut udredning og opfølgning efter indlæggelse på patienter, der kan indgå i et ambulant forløb. Introlægen vil i perioden arbejde med mennesker i alle aldre med sygdomsproblematikker udgående fra samtlige organsystemer. Introlægen vil få udvidet sine medicinske kompetencer og prøve kræfter med den komplekse medicinske patient helt fra indlæggelsen, udredningsforløb, behandling til det efterfølgende ambulante forløb.
 
Såvel klinikkens læger som ledelse har fokus på og prioriterer et godt uddannelsesmiljø.  Der er daglig morgen-undervisning og supervisionsmulighederne er lige ved hånden, da der i alle afsnit dagligt er mindst en speciallæge til stede, og ambulatorierne ligger i umiddelbar forlængelse af sengeafsnittene. Der stilles garanti for en vagtplanlægning, der indeholder stuegangsfunktioner, ambulatoriefunktioner samt tager individuelle hensyn i videst muligt omfang.