Jobbet "Ergoterapeut til Psykiatrisk Ergoterapi på Psykiatrisk Område ved Dronning Ingrids Hospital, Nuuk" er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Vi søger som udgangspunkt dig som har lyst til at arbejde med mennesker med psykiatrisk lidelse i behandlingspsykiatrien. Er du ergoterapeut med erfaring fra psykiatrien?

Stillingen er en fuldtidsstilling og ledig til besættelse 1. september 2020, eller efter nærmere aftale.

 

Psykiatrisk Område dækker distriktspsykiatrien i Nuuk og den specialiserede psykiatriske behandling i hele Grønland. Området er fysisk placeret på Dronning Ingrids Hospital, som fungerer som landshospital og lokalhospital for befolkningen i Nuuk.

 

Psykiatrisk Terapi er en del af psykiatrisk område og er fysisk placeret i tilknytning til psykiatrisk sengeafdeling. Afdelingen er en akut åben modtageafdeling med plads til 12 indlagte patienter, heraf mulighed for at skærme 3 patienter i et mindre afsnit i afdelingen. Afdelingen modtager ligeledes op til 7 dagpatienter i dagforløb.

Afdelingen modtager patienter med psykiatriske lidelser så som skizofreni, bipolar lidelse, psykoser, angst og fobier. I afdelingen har vi også forløb med retspsykiatriske patienter.

Psykiatrisk Terapi leverer ydelser i afdelingen og er derfor en væsentlig del af vores tværfaglige indsats, der er derfor et meget tæt samarbejde med læger og afdelingen omkring indlagte- og dagpatienter.

 

I terapien er der fokus på vurdering, observationer, støtte og træning af funktion og daglige færdigheder m.h.p. opøvelse af funktionsevne. Der udover arbejder vi miljøterapeutisk, relations orienteret og netværksbaseret, gennem psyko-edukation, kontaktpersonsordningen, via støttende samtaler samt meningsfulde og målrettede aktiviteter.

 

Der sættes fokus på fysisk aktivitet, for at fremme sundhed, kropsfornemmelse og bedre saneintegration i arbejdet med at nedbringe tvang samt træning af daglige færdigheder.

 

Du vil således skulle levere ydelser i forløb med grupper, men også have individuelle forløb. Du skal derfor både virke selvstændigt og deltage i terapiens øvrige aktiviteter i samarbejde med fysioterapeut og pædagoger. Som noget nyt skal vi til at etablere et sanseintegrationsrum.

 

Organisatorisk refererer Psykiatrisk Terapi til en områdeledelse, som består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Det er et meget afvekslende og udfordrende job med indflydelse på eget arbejde. Arbejdet kræver både faglig- og personlig involvering.

 

 

Vi kan tilbyde:

 

 • et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i miljøterapeutiske behandlingsprincipper
 • relationsarbejde, der indgår i det samlede behandlingstilbud
 • Mulighed for medvirke til faglig udvikling
 • et arbejde, der bl.a. består i observation, vurdering, testning og optræning af daglige færdigheder, sociale færdigheder, aktivering, fysiske aktiviteter, og hobbyaktiviteter
 • løbende supervision
 • konflikthåndteringskursus 2 gange årligt

 

Vi forventer:

 • at du er uddannet ergoterapeut
 • at du har psykiatrisk viden og erfaring.
 • at du er engageret, pligtopfyldende, udadvendt, fleksibel, har evne til at strukturer
 • god til at etablere kontakt, og er indstillet på samarbejde på tværs af faggrupper.
 • At du er selvstændig og kan tilrettelægge dit eget arbejde.
 • at du bidrager til et positivt arbejdsmiljø i afdelingen
 • at du bidrager til udvikling af Terapiens tilbud

 

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af heygyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Tiltrædelse: 1 september 2020

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 26 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på telefon (+299) 344812 eller (+299) 547516, eller på mail abkj@peqqik.gl   Bemærk 4 timers tidsforskel, så ring efter 12.30 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan:

https://www.peqqik.gl/Footerpages/Til-fagpersoner
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.