Jobbet "Afdelingsbioanalytiker i Cytologi og Molekylærpatologi ved Klinisk Patologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Afdelingsbioanalytiker i Cytologi og Molekylærpatologi ved Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt

 

En stilling som afdelingsbioanalytiker i Cytologi og Molekylærpatologi ved Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt er ledig fra 1. august 2020 (eller efter nærmere aftale). Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

 

Klinisk Patologi er en afdeling

 • Hvor vi har fokus på kerneopgaverne og patienten
 • Hvor vi arbejder systematisk med udvikling af højeste faglige kvalitet indenfor patologi
 • Hvor tværfaglighed og samarbejde er i højsædet
 • Hvor vi har høj produktivitet og høj forskningsaktivitet
 • Som er en særdeles aktiv partner i udviklingen af Vejle Sygehus til ”Patienternes Kræftsygehus – et modelsygehus for moderne kræftbehandling”.

 

Klinisk Patologi er fysisk placeret i Laboratoriecenteret, Vejle Sygehus, SLB. Vi har en udbygget og moderne maskinpark og arbejder kontinuerligt med implementering af nye metoder og optimering af eksisterende arbejdsgange og andre kvalitetsforbedrende tiltag.

Vi er en særdeles velfungerende og effektiv afdeling bestående af cirka 60 medarbejdere, der foruden ledende overlæge og ledende bioanalytiker, som sammen udgør afdelingsledelsen, består af 13 speciallæger, 4-6 yngre læger, 3 molekylærbiologer, 2 afdelingsbioanalytikere, 1 klinisk underviser, 3 lægesekretærer, en ledelsessupporter og en kapelbetjent samt en bioanalytikergruppe på godt 30. Der er endvidere forskningsbioanalytikere, ph.d. studerende samt medhjælpere tilknyttet til afdelingen.

Vores laboratorier er opdelt i et histologilaboratorium, et cytologilaboratorium samt et molekylærlaboratorium.

I cytologien præscreener bioanalytikere bl.a. urincytologi, serøse væsker og finnålsaspirater fra mamma og øre-næse-hals og herudover assisterer bioanalytikere onsite ved EBUS -undersøgelser på to operationsstuer.
Herudover diagnosticeres årligt ca. 50.000 cervixcytologiske prøver (ThinPrep – væskebaseret cytologi). Siden maj 2017 har vi som den første afdeling i Danmark arbejdet med et implementeringsprojekt, hvor HPV test erstatter cytologi som screeningsmetode. Der eksisterer således allerede i dag et velfungerende samarbejde mellem cytologi- og molekylærlaboratoriet, en udvikling vi gerne vil understøtte med fælles funktionsledelse.

I molekylærlaboratoriet arbejder vi ud over HPV til screening genotypning også med diverse molekylærbiologiske undersøgelser af colon, lunge, hud og mamma-prøver til afklaring af patientbehandling. Endvidere er der diverse forskningsprojekter primært inden for screening og HPV samt inden for cancere.

Vi er gode til at hjælpe hinanden på tværs af faggrupperne og er en rummelig afdeling, der giver plads til den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling i en travl hverdag med mange opgaver.

 

Vi forventer, at du

 • har et stort ønske om at arbejde med ledelse – det er mindre vigtigt, om du har ledelseserfaring, for os er det vigtigere, at det er ønsket om at være leder, der driver dig til at søge stillingen
 • har vilje og evne til at motivere og ”gå forrest” og har gode samarbejdsevner - også på tværs -  med mange såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
 • evner igennem ledelse at holde en høj faglig standard med fokus på udvikling og forbedring i en travl hverdag
 • har vilje, lyst og evne til at bidrage til et godt arbejdsmiljø – dels for dine ”egne” medarbejdere – men også i mellem forskellige personalegrupper i afdelingen, hvorved sammenhængskræften på tværs vil blive styrket.
 • er uddannet bioanalytiker og har erfaring med arbejdet i en patologiafdeling.
   

Vi kan tilbyde dig mange spændende og alsidige arbejdsopgaver, herunder

 • personaleledelsesopgaver med afholdelse af MUS og kompetenceudvikling for ca. 13 bioanalytikere
 • administrative opgaver med bl.a. arbejdstilrettelæggelse og ferieplanlægning
 • faglige ledelsesopgaver i samarbejde med afdelingsledelsen og afdelingens øvrige personale med eksempelvis implementering af nye metoder og udstyr, monitorering af analysekvalitet, bidrage til planlægning af forskningsprojekter mv.
 • diverse driftsopgaver, herunder indkøb, økonomiopfølgning for drift og forskning inden for cytologi og molekylærpatologi, overordnet apparaturansvar og meget mere.
 • I spidsbelastede perioder kan deltagelse i driftsafvikling forekomme – naturligvis i henhold til dine kompetenceområder.

 

Du referer til ledende bioanalytiker og indgår i den rådgivende afdelingsledelses gruppe, som foruden afdelingsledelsen består af afdelingsbioanalytikeren i histologi, speciallæger og molekylærbiologer.

Stillingen er vagtfri og omfattet af ny løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ledende bioanalytiker Tinna Herløv Jensen (tinna.herloev.jensen@rsyd.dk eller telefonnr. 79 40 65 63) eller Ledende overlæge Marianne Waldstrøm (marianne.waldstroem@rsyd.dk)  , eller telefonnr. 79 40 65 68)

 

Ansøgningsfristen er 21.06.2020. Samtaler forventes afholdt i uge 26/2020