Jobbet "Ergoterapeut til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et vikariat som ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Ergo- og fysioterapien, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse i perioden 01.07.2020 - 30.09.2020. Stillingen er som udgangspunkt fuldtidsstilling, men kan efter ansøgers ønske besættes på 32-37 timer/uge.

Om stillingen
Akutafdelingens ergo- og fysioterapeuter servicerer flere forskellige afdelinger på RH Viborg. Du kommer til at indgå i et team af 5 ergoterapeuter, som i tæt samarbejde fordeler de indlagte patienter imellem sig. Det drejer sig om patienter indlagt på akutafdelingen, de medicinske og kirurgiske afdelinger, børneafdelingen og intensivafdelingen. I akutafdelingen og på medicinsk afdeling har vi geriatrisk funktion, hvor de terapeutiske opgaver hovedsageligt bliver løst af ergoterapeuterne.

Arbejdsopgaver
 • Anamneseoptag i forhold til habituelle funktionsniveau og hjemlige forhold.
 • ADL vurderinger.
 • Dysfagivurderinger.
 • Undersøgelse/vurdering af patientens aktivitets- og funktionsevne.
 • Vurdering af hjælpemiddelbehov.
 • Udarbejdelse af genoptræningsplan.
 • Tværfaglig planlægning/samarbejde med henblik på velkoordinerede patientforløb.
 • Samarbejde med patientens hjemkommune
 • Dokumentation i Midt-EPJ.
 • Daglig vejledning af ergoterapeutstuderende i samarbejde med resten af gruppen.
 Vi forventer en ergoterapeut som
 • Har et positivt sind og et godt humør
 • Kan planlægge, prioritere og bevare overblikket i en travl hverdag
 • Udviser engagement, ansvarlighed og fleksibilitet i det daglige arbejde
 • Har erfaring med den ældre medicinske patient
 • Gerne har erfaring med vurdering af dysfagi
 • Trives med korte, intensive og akutte patientforløb med stort flow
 • Er dygtig til at indgå i såvel mono- som tværfagligt samarbejde
 • Har et dokumenteret stabilt fremmøde

Om akutafdelingens terapeuter:
Du kommer til at indgå i en gruppe på 5 ergoterapeuter, 13 fysioterapeuter, 2 kliniske undervisere og 1 funktionsleder. Vi er organiseret under akutafdelingen, og dækker foruden det akutte speciale også de kirurgiske og medicinske sengeafdelinger, kvinde- og børneafdelingen samt ambulant behandling af lymfødempatienter og brystopererede.
Vi er et godt hold, som har en oprigtig interesse i hinandens trivsel. Vi har et godt humør og en uformel tilgang til hinanden. Dette fællesskab vil vi gerne byde dig velkommen i, men forventer også at du bidrager til det.

Om Akutafdelingen
Afdelingen består af akut  sengeafsnit A1, akut sengeafsnit A2, skadestuen, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit, serviceassistenter og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Gitte Johansen på tlf. 7844 3801.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest fredag d. 19. juni 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 26.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.