Jobbet "Uddannet lægesekretær søges til Urinvejskirurgisk Klinik ved Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Urinvejskirurgisk Afdeling K

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav), gerne med erfaring, og har du ambitioner på din afdelings og egne vegne – bør du læse videre her....

Vi søger en lægesekretær fra den 1. juli 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentlig.

Urinvejskirurgi er en spændende og meget travl afdeling med engagerede, kompetente og professionelle medarbejdere inden for alle faggrupper.

Godt 50 % af vores indlæggelser er akutte, og vi modtager de akutte patienter direkte i vores afdeling. Vi har en meget stor gruppe kræftpatienter. En stor del af vores patienter opereres i dagkirurgisk regi.

Inden for kræftområdet har vi seks urologiske kræftpakker og omfattende opfølgning på disse. En del af disse patienter følges hele forløbet – altså fra diagnose til helbredelse eller død.

Vi har en del højtspecialiserede behandlinger.  Derudover har vi også det børneurologiske område. Vi har en meget stor ambulant aktivitet.

Afdelingen har ca. 150 ansatte. Vi har et sengeafsnit og klinikker i Aarhus, Randers og Horsens – denne stilling vil være fysisk placeret i Aarhus. Vi har ansat 24 lægesekretærer og en ledende lægesekretær. Vores sekretærer er opdelt i sengeafsnit/Modtagelse, Forløbsenhed, Børneteam, Klinik inkl. Klinik for Bækkenbundslidelser og en Visitation.

For sekretærer vil der være senvagter på hverdage til kl. 17 ca. hver 3 – 4 uge. Derudover dækker vi også en lørdagsvagt 8 – 14. Der er mulighed for at have denne vagt hjemme.
Der er forventet fremmøde i alle hverdagsvagter.

Vi søger en sekretær, der primært vil være tilknyttet vores klinik. Der vil dog være muligheder for at kombinere flere opgaver i vores afdeling.

Dine arbejdsopgaver vil primært være
 • være Klinikkens ansigt udadtil
 • passe skranken inkl. telefonpasning og ad hoc opgaver i den forbindelse – denne opgave går på skift med de andre sekretærer i Klinikken
 • skrive journalnotater
 • sygeplejerske lister
 • sende epikriser til e.l.
 • skrivning af lægeattester
 • håndtering af meddelelsesbreve
 • egne opgaver til/fra læger
 • lister: indkommende korrespondancebreve, valideringsfejl
 • bookingopgaver
 • oplæring af elever
 • rette fejllister

Hvad tilbyder vi
 • ansættelse i en spændende afdeling, der har fokus på det tværfaglige samarbejde omkring det gode patientforløb
 • gode kollegaer – der vil sørge for, at du får et godt intro- og oplæringsprogram tilpasset dine kompetencer
 • gode muligheder for faglig- og personlig udvikling
 • godt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder tæt og bruger hinandens faglige kompetencer
 • en arbejdsplads i høj fart med fokus på kvalitet, drift og arbejdsglæde

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Bodil Marie Clemensen på 2328 1654.

Der planlægges med ansættelsessamtaler den 23. juni 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.