Jobbet "Lægesekretær til Urinvejskirurgisk afdeling L" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Er du klar til et nyt og spændende arbejdsliv, og har du interesse i håndtering af urinvejskirurgiske patienter, så ser her.

 

Vi søger pr. d. 01. august 2020 eller snarest derefter en uddannet lægesekretær med særlige interesser indenfor urologien og om muligt kompetencer indenfor dette, alternativt skal du nok lære det.

 

Vi er en afdeling, der går forrest og med OUH's værdi "patienten først". Dermed har vi stort fokus på målopfyldelse og kvalitet i afdelingen.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling står overfor en omstrukturering i sekretærgruppen, som du kan blive en del af. Sekretærgruppen vil blive inddelt i 2 teams - onkoteam og LUTS-team. Derudver har vi en professorsekretær, der varetager Sexologisk Klinik. I forbindelse med omstruktureringen vil der blive oprettet et visitationsteam, hvor alle henvisninger kommer ind og bookes. Derudover vil der blive booket operationer i dette visitationsteam.

De sekretærer, som vi mangler vil få arbejdsplads i Odense og blive tildelt plads i onkoteamet. I onkoteam er der bl.a. vores kræftpatienter, hvor vi behandler patienter indenfor højst specialiseret kirurgi. Derudover behandler vi patienter indenfor prostatakirurgi. I 2018 blev prostatakirurgien på OUH kåret som den bedste i Danmark. I LUTS-teamet tilhører benigne patienter indenfor urinvejskirurgi inkl. børneurologi.

Lægesekretærgruppen i afdeling L består af 17 lægesekretærer fordelt i hhv. Odense (12) og Svendborg (5), og alle sekretærer arbejder i teams indenfor forskellige administrative- og koordinerende lægesekretærfunktioner. Derudover har vi en kalenderansvarlig, 1 elevansvarlig og 2 registreringsansvarlige sekretærer samt 3 forløbskoordinatorer. I Afdeling L har vi valgt at have et Call-center, så der kun er en vej ind i afdelingen for patienten. Vi er den første som patienten får telefonisk kontakt med, og du skal være indstillet på at tage del i denne opgave, ca. 2 dage om ugen. Vi har stort fokus på det gode patientforløb, og dermed patienten først. Vi har i Afdeling L indført talegenkendelse, hvilket giver mulighed for på sigt at varetage alternative sekretæropgaver.

 

Arbejdsopgaverne vil være centreret til skrivning af alle notater for teamet, opfølgning af TGK-notater, registreringsopgaver, Call-centeropgave, klargøring af ambulatorier i teamet samt bestilling af undersøgelser, tæt sparring med teamets læger samt deltage i øvrige opgaver i teamet. Vi har fra d. 01.01.20 overtaget børneurologien fra anden afdeling.

Der er et godt arbejdsmiljø og en god læringskultur i sekretærgruppen, hvor man hjælper hinanden på tværs af team og matrikel. En af vores indsatsområder er korrekt registrering. Derudover afholder vi ugentlige tavlemøder og ved behov frokostmøder. Der planlægges fast personalemøder hver 3. måned.

Vi er endvidere uddannelsessted for lægesekretærelever.

 

Vi ønsker en medarbejder med følgende kompetenceprofil:

- Du er uddannet lægesekretær (et ufravigeligt krav) 

- Du er omhyggelig og ansvarlig i opgaveløsningen

- Du prioriterer høj faglighed og god patientservice

- Du har gode kommunikationsfærdigheder

- Du kan arbejde selvstændigt og samtidig beherske "team-ånden".

- Du er robost og handlekraftig, og kan selvstændigt prioritere opgaver.

- Du bidrager aktivt til et godt psykisk arbejdsmiljø i afdelingen

- Du er villig til at indgå i omskiftelighed og forandringer

- Du har humor og en positiv tilgang til nye tiltag og opgaver

 

Vi kan tilbyde:

- En attraktiv sekretariatsstilling med alsidige opgaver indenfor højt specialiserede funktioner

- Mulighed for hjemmearbejdsdage, når det passer ind i driften.

- Funktioner som er mangeartede, efterspurgte og væsentligt nu og i fremtiden.

- Mulighed for indflydelse på organisering og etablering af nye arbejdsgange.

- En udfordrende og travl hverdag.

- Tværfagligt samarbejde omkring optimale patientforløb.

- Arbejdstid i dagvagt på hverdage med 1 senvagt hver ca. 2.-3. uge til kl. 18 - ugedag kan vi tale om og senvagt til kl. 17 hver 12. fredag.

- Synlig ledelse og respekt for hinanden.

- Dedikerede, ansvarlige og humoristiske kollegaer.

- Sociale arrangementer så som tværfaglige temadage, julefrokost, forårsfest og DHL-stafet.

 

Om afdelingen:

Urinvejskirurgisk afdeling L er en mellemstor afdeling på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, som har højt specialiseret funktion indenfor områderne prostatakræft, blærekræft, binyretumor, blæredysfunktioner og kompliceret urogynækologi samt regionsfunktion indenfor nyrecancer og avanceret nyrestensbehandling. Herudover varetager afdelingen basisurologi for eget optageområde. Afdelingen deltager i samarbejde med andre afdelinger i nyretransplantationskirurgi, endokrinkirurgi samt i en kontinensklinik. Afdelingen har ca. 140 medarbejdere fordelt med ca. 110 i Odense og ca. 30 i Svendborg.

 

Ansøgningsfrist: d. 24.06.20

 

Samtaler forventes afholdt i uge 26 eller 27.

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Christina Ursin Strandberg, tlf.: 28 74 18 41. 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning inkl. CV elektronisk på nedenstående link.