Jobbet "Tilkaldevikarer" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Orion søger tilkaldevikarer til internt vikarkorps

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med meget svære og komplekse problemstillinger, svære psykiske lidelser, rusmiddelfor-brug og ind imellem voldsomme reaktionsmønstre. Orion, har kort fortalt, til opgave at samarbejde med de 45 beboere og dagbrugere om at skabe muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv samt muligheder for at komme sig.

Orion søger vikarer med relevant faglig baggrund. Det forventes, at ansøgere har viden om og erfaring med psykiatri, rusmiddelproblematikker, psykosocial rehabilitering i arbejdet med mennesker i belastede og komplekse livssituationer. Dertil skal du have gode evner i motivationsarbejde med beboerne samt tålmodighed, situationsfornemmelse og gode samarbejdsevner.

Der er som udgangspunkt ikke tale om fast arbejde med et fast timetal. Du vil som tilkaldevikar få tilbudt tjenester, når der er behov for det, og du kan herefter vælge, om du har mulighed for at tilbyde dig til tjenesten.

Arbejdsopgaverne er mangeartede indenfor det social- og sundhedsfaglige område. Du skal indgå i samarbejde om alt fra personlige udviklingsmål, omsorgtil praktiske gøremål i hverdagen.

Ansøgningsfrist er den 22. juni 2020. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 30. juni 2020

Spørgsmål til vikararbejdet på Orion kan rettes til Rehabiliteringsleder Anne Thorslund Jørgensen. Tlf. nr.: 38 61 95 36. Spørgsmål til løn, tilbud og bookning af vikartjenester kan rettes til konstitueret tilbudsleder René Vejby Kierch, tlf. nr.: 51 60 40 51.

Læs mere om Orion på: www.densocialevirksomhed.dk/Orion    

Løn og ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn. Orion er en driftsenhed under Region Hovedstadens Sociale Virksomhed. Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.