Jobbet "To Introduktionsstillinger i Akutmedicin, Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Akutmodtagelse og Traumecenter: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
To introduktionsstillinger i Akutmedicin, Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital
En introduktionsstilling i Akutmedicin opslås til besættelse 1. september 2020 eller efter aftale.

Akutmedicin giver mulighed for en karrierevej indenfor et bredt og udfordrende fagligt område, som er under hurtig udvikling. Arbejdet er teambaseret og indebærer udover faglige problemstillinger også prioriterings- og koordineringsopgaver. Afdelingen arbejder tæt sammen med Center for Præhospitalforskning i Aalborg.
Afdelingen har aktuelt 4 introduktionsstillinger i akutmedicin.Akut- og Traumecentret er Fælles Akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital og består udover Akutmodtagelsen af et diagnostisk sengeafsnit.
Der er igennem akutmodtagelsen et stort patientflow, som giver rig mulighed for opnå kompetencer indenfor stabilisering, vurdering og diagnosticering af akutte patienter. Der er samtidig i afdelingens diagnostiske sengeafsnit mulighed for stuegangsfunktion og planlægning af længerevarende udredningsforløb. Under uddannelsesforløbet er der
 • Indbygget 2 måneders fokuseret ophold i Ortopædkirurgisk afdeling med henblik på styrkelse af kompetencer i forhold til kirurgiske skader
 • Ialt 5 personlige uddannelsesdage hvoraf
  • 2 benyttes i samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed til fokuseret ophold i AMK-vagtcentral samt kørsel med ambulance/lægebil
  • 1 til praktisk træning i lumbalpunktur i samarbejde med Neurologisk afdeling
  • 2 kan benyttes efter eget valg
 • Ultralydskursus i afdelingen med introduktion til FAST, FATE og lungescanning
 • Tværfaglig simulationstræning i akutmodtagelsen
 • Teammodtagelse af kritisk syge patienter og derigennem introduktion til teamleder-rollen under supervision fra akutlægerne. Senere gradvis overtagelse af rollen ved formodede ukomplicerede patientforløb
 • Introduktion til koordinering af patientflow igennem akutmodtagelsen samt koordinering af patientforløb videre ud i resten af hospitalet
 • Vejlederteam bestående af erfarne akutlæger
 • Funktion som hovedvejleder for KBU-læger 
 • En forventning om, at man deltager i forskningsprojekter og via samarbejdet med Center for Præhospitalforsk er medforfatter på minimum en publikation
Vagtstrukturen, hvori ATC indgår ændres fra 1. september 2020 og intro-lægernes fungerer derefter fremadrettet, som mellemvagter i aften-nattevagter. 

Løn- og ansættelsesvilkår           
Stillingen er et årig på fuld tid og er til besættelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale.      
 
Du skal have gennemført den kliniske basisuddannelse og have autorisation som læge i Danmark. Herudover skal du kunne skrive og tale dansk.       
 
Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.          
 
Ansøgningsprocedure           
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte en af de uddannelsesansvarlig overlæger - ovl. Elisa Worthington (tlf 9766 0102; anew@rn.dk) og ovl. Thomas Stilling-Vinther (tlf 9766 0103 tsv@rn.dk)
 
Du kan læse mere om afdelingen på  http://www.aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/akut-og-traumecenter  
 
Send din ansøgning, CV og autorisationsnr. via linket senest den 28. juni 2020