Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2 C, 4200 Slagelse

Ph.d studerende (læge) med interesse for almen medicin søges til Ph.d projekt ved Københavns Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

 

Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin (Center for Forskning og uddannelse i almen medicin) ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og Forskningsenheden PROgrez ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse opslår et treårigt ph.d.-forløb med titlen: Optimeret håndtering af patienter med knæsmerter og mistanke om artrose – et mixed methods studie.

 

Ansøgningsfristen er 5. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35, og stillingen kan besættes 1. september 2020 eller snarest derefter.

 

Baggrund for og formål med ph.d.-projektet

I almen praksis i Danmark ses mange patienter med smerter og funktionsnedsættelser relateret til bevægeapparatet. Knæsmerter er en hyppig årsag til lægebesøg, og ofte skyldes smerterne artrose. Kliniske retningslinjer anbefaler, at træning og andre behandlinger er afprøvet før henvisning til vurdering for kirurgisk behandling. Desuden anbefales billeddiagnostik kun, hvis der er mistanke om anden patologi, da artrosediagnosen kan stilles klinisk. På trods af dette ses mange eksempler på, at de kliniske retningslinjer på området ikke følges.

 

Det overordnede formål med ph.d.-projektet er derfor at undersøge udredning, visitation og behandling af artrose i almen praksis, samt at undersøge samarbejdet i primærsektoren og mellem sektorerne mhp. at give patienter med knæsmerter og mistanke om artrose det mest optimale forløb i sundhedsvæsenet.

 

Projektet er planlagt som tre delprojekter, hvor både kvalitative og kvantitative metoder kan anvendes. Projektet kan f.eks. dække følgende områder:

 

 • Afdækning af nuværende situation i almen praksis i forhold til udredning, behandling og visitation af patienter med knæsmerter på mistanke om artrose. Herunder en litteraturgennemgang af, hvilke indsatser der er vist at understøtte ”den optimale” behandling i primær praksis og ”den optimale” og henvisning til hospital og kirurgisk behandling.

   

 • Undersøgelse af samarbejdet om patienter med knæsmerter og artrose i den primære sundhedstjeneste og på tværs af sektorer – med afsæt i kliniske vejledninger på området.

   

 • På baggrund af litteraturgennemgang, kliniske vejledninger og forundersøgelser om erfaringer fra almen praksis og samarbejdet på tværs af sektorer undersøges med en co-design tilgang, hvordan forløb for patienter med knæsmerter og mistanke om artrose kan forbedres. I denne fase inddrages både relevante sundhedsprofessionelle og patienter med artrose i fælles workshops, hvor der vil være fokus på udredning, behandling og henvisning.

CAG-samarbejdet

Dette ph.d.-projekt er en del af et større forskningssamarbejde: Clinical Academic Group under Greater Copenhagen Health Science Partners: ROAD – Research in OsteoArthritis Denmark. Visionen for dette arbejde og forskning er at forbedre livskvaliteten for mennesker med artrose gennem arbejdet med forskningsmetoder af højeste kvalitet. Se også https://gchsp.dk/cag/cag-road/ og https://twitter.com/CagRoad. En CAG er et akademisk og klinisk forskningsnetværk med deltagelse af forskere og klinikere fra Københavns Universitet, flere forskellige hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt almen praksis.

Derudover er dette ph.d.-projekt tilknyttet et større forskningsprogram, Exercise First, der bl.a. har til hensigt at optimere visitationen af patienter i almen praksis til behandling.

 

Vejledere

Vejlederhold består af Anne Møller, praktiserende læge og postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet, Søren Thorgaard Skou, fysioterapeut og professor samt forskningsleder ved Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse; Nina Nissen, antropolog og seniorforsker ved Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse og Odense Universitetshospital; og Susanne Reventlow, praktiserende læge og professor samt leder af Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. Vejlederholdet tilpasses endeligt når protokol er på plads.

 

Jobbeskrivelse

Som ph.d.-studerende er de vigtigste opgaver: 

 • At gennemføre et uafhængigt forskningsprojekt med den rette vejledning
 • At skrive videnskabelige artikler og afhandling på baggrund af den udførte forskning
 • At gennemføre et antal ph.d.-kurser
 • At opnå undervisningserfaring og anden formidlingserfaring
 • At deltage i kongresser og videnskabelige møder, både i Danmark og internationalt, og ved disse lejligheder at formidle egen forskning. 
 • At tilbringe nogle måneder ved en anden forskningsinstitution, helst udenlands

 

Krav og ønsker til kvalifikationer

For at komme i betragtning til stillingen skal ansøgeren enten have en kandidatgrad i medicin eller baggrund inden for et område, der er relateret til ph.d.-projektets forskningsfelt. Det er nødvendigt med godt kendskab til det danske sundhedsvæsen og at kunne tale dansk, samt være god i engelsk skrift og tale og have en interesse i kvalitativ forskningsmetodologi.

 

Vi søger en højt kvalificeret og motiveret kandidat, som har fremragende evner inden for kommunikation. Et vejlederhold vil være tilknyttet, men ph.d.-projektarbejdet kræver en høj grad af selvstændighed, som kandidaten forventes at have – sammen med evner og motivation til at bidrage med idéer til projektet og forskningsplanen.

 

Ansættelsesvilkår 

Ph.d.-stillingen er treårig, og den ansatte skal formelt søge om indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ph.d.-bekendtgørelse samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets retningslinjer. Ansættelsen vil finde sted på Slagelse Sygehus ved forskningsenheden PROgrez, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse evt. i en dele stilling med Forskningsenheden for Almen Praksis (Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin). Den Ph.d. studerende vil få arbejdsplads dels på Slagelse Sygehus og på Københavns Universitet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst mellem regionerne og den ansatte kandidats fagforening.

 

Ansættelsesprocedure 

Ansøgningen (på engelsk) sendes senest den 5. august 2020.

 

Ansøgningen skal indeholde:  

 • Motiveret ansøgning inkl. en halv til en hel side om, hvordan projektet agtes tilgået
 • Fuldt CV
 • Eksamensbevis og karakterudskifter fra bachelor- og kandidatuddannelse
 • Publikationsliste
 • Anden relevant information, f.eks. anbefalinger og referencer

 

Ansøgeren vil blive kontaktet, hvis ansættelsesudvalget har brug for yderligere dokumentation. Efter fristens udløb vil alle ansøgere få besked om, hvorvidt de er gået videre, og et udvalg vil blive bedt om at komme til samtale.

Ansættelsessamtalerne forventes at finde sted i august i uge 35.

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Søren Skou
  sots@regionsjaelland.dk
  23708640
 • Adresse
  Fælledvej 2 C, 4200 Slagelse
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  009506
 • Quick-nr.
  393173
 • Ansøgningsfrist
  05-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Fælledvej 2 C, 4200 Slagelse
 • Kontaktperson
  Søren Skou
  sots@regionsjaelland.dk
  23708640
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  009506
 • Quick-nr.
  393173
 • Ansøgningsfrist
  05-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ph.d studerende (læge) med interesse for almen medicin søges til Ph.d projekt ved Københavns Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.