Region Sjælland

Region Sjælland

Rosenvænget 15 A, 4300 Holbæk

Specialpsykolog til Distrikt Nord, Psykiatrien Vest, Holbæk

 

I Distrikt Nord søger vi en specialpsykolog, der i samarbejde med ledelse og øvrige faggrupper vil være med til at definere og skabe forståelse for, hvordan en specialpsykolog bedst muligt integreres i den ambulante hospitalspsykiatri.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2020.

Distrikt Nord består af de tre nordlige distriktspsykiatrier under Psykiatrien Vest, med ambulante enheder placeret i Holbæk, Nykøbing Sjælland og Kalundborg. Distrikt Nord har egen afsnitsledelse, med afdelingsledelse i Psykiatri Sygehuset i Slagelse.

I distrikt Nord er vi aktuelt i gang med at implementere en ny struktur. Den nye struktur har givet os mulighed for et tættere samarbejde mellem alle læger og psykologer i vores tre distrikter. Vi har ugentligt fast møde for læger og psykologer hvor udredning og differentiel diagnostiske udfordringer kan drøftes med kollegaer.

I vores daglige arbejde er vi optaget af relations arbejde og tværfaglighed. Vi søger at udvikle det tværsektorielle samarbejde mellem os som region, og de kommunale indsatser herunder fx socialpsykiatri og misbrugsbehandling.

Vi arbejder recovery orienteret, hvor vi aktuelt arbejder med behandlingsplanens rolle. Der er i september planlagt temadag om recovery. Den grundlæggende tilgang vi arbejder med er kognitiv.

Vi søger kontinuerligt, at skabe strukturerede rammer og arbejdsgange for vores arbejde og dermed mest mulig overskuelighed.

Vi er optaget af, hvordan vi bedst muligt løser vores opgaver med de ressourcer der er til rådighed. Hvordan vi sikre højt fagligt niveau af personale grupperne og hvordan vi sikre bedst muligt samarbejde med optimal udnyttelse af de enkelte faggruppers kompetencer. Alt dette under samtidig opmærksomhed på vores trivsel på arbejdspladsen.

Dine kvalifikationer

Stillingen ønskes besat af en specialpsykolog. Det vil være en fordel, at du har erfaring med Sundhedsplatformen, og arbejder kognitivt. De primær arbejdsopgaver vil være udredning, i samarbejde med et solidt fagligt team.

Til vores Distrikt Nord, søger vi et velkvalificeret menneske, som har en god faglig selvforståelse og visioner om egen faggruppes integration i distriktspsykiatrien. Du skal være selvstændig og konstruktiv i opgaveløsning med bevarelse af et højt fagligt niveau og interesse for kontinuerlig udvikling både personligt men også i fællesskabet.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor vi søger at passe på patienterne og på hinanden. I den sammenhæng er det vigtigt at personalegruppen besidder empati og social forståelse, evner at bevare roen i pressede situationer, prioriterer dialog, hvor smil og humor ofte kan være en god løftestang.

Yderligere informationer

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Dorte Remmer tlf. 20 81 04 24, ledende overlæge Birgitte Welcher, 93 57 00 83 eller specialpsykolog Mia Borum Rydal, tlf. 58 5 68 79.

Samtaler afholdes den 10. august 2020

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med psykologforeningen. Psykiatrien i Region Sjælland indhenter (§22) straffeattest ved alle nyansættelser.

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Dorte Remmer
  drsc@regionsjaelland.dk
  58536864
 • Adresse
  Rosenvænget 15 A, 4300 Holbæk
 • Stillingstyper
  Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  009538
 • Quick-nr.
  393238
 • Ansøgningsfrist
  03-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Rosenvænget 15 A, 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Dorte Remmer
  drsc@regionsjaelland.dk
  58536864
 • Stillingstyper
  Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  009538
 • Quick-nr.
  393238
 • Ansøgningsfrist
  03-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Specialpsykolog til Distrikt Nord, Psykiatrien Vest, Holbæk"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.