Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Ph.d-studium om hjerteklapsygdom med fokus på infektiøs en-dokarditis

En dedikeret kardiologisk studiegruppe på Rigshospitalet søger en læge til et ph.d. studium.  

Infektiøs endokarditis er en dødelig sygdom med ca. 600 nye tilfælde i Danmark om året. Over de sidste to årtier er forekomsten blevet påvist at være forsat stigende, men dødeligheden er på trods af nye behandlingsmuligheder uændret høj, hvilket er blevet bekræftet i flere opgørelser fra de danske sundhedsregistre.  

Endokarditis er dog også en sygdom med lav forekomst, og derfor er det også vanskeligt at indsamle fuldendte og valide data om patienterne. Og udførelsen af randomiserede studier er endnu sværere. Ikke desto mindre er det altafgørende, at vi får sådanne undersøgelser og det vil dette ph.d. studium gøre op med. Novo Nordisk Fonden har for nylig givet gruppen en stor bevilling til dette formål, og dette opslag er derfor som en del af en større bevilling:

Link: https://intranet.regionh.dk/rh/nyheder/intranetnyheder/Sider/2020/maj/ni-millioner-skal-goere-laeger-klogere-paa-betaendte-hjaerter.aspx 

Vi tilbyder

Den succesfulde kandidat bliver del af et dynamisk forskningsteam bestående af læger og forskere på den hjertemedicinske klinik, Rigshospitalet. De primære vejledere er professor Lars Køber og overlæge Emil Fosbøl. Kandidaten får mulighed for at deltage i flere forskningsprojekter i forskellige sammenhænge og at opnå bred erfaring inden for klinisk forskning men især også indenfor register forskning. Kandidaten vil deltage i konferencer, seminarer og workshops i Danmark og udlandet. Kandidaten forventes som led i stillingen at indskrives ved ph.d.-uddannelsen ved SUND. 

Arbejdsmiljø og dag-til-dag opgaver

Det primære arbejdssted bliver Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet. Herudover forventes en del mødeaktivitet på nærliggende hospitaler. 

Kerneopgaver ved ansættelsens start inkluderer at skrive forsøgsprotokol og deltagerinformation, indhente relevante tilladelser fra myndighederne, ansøge om indskrivning på ph.d.-skolen, og kandidaten forventes at sætte sig ind i relevant baggrundsstof. Der skal bygges en RedCap database også, men meget af dette arbejde er allerede gjort. Derudover vil kandidaten blive oplært i statistik og dataanalyse af register data.  

Fra forår 2021 skal det primære randomiserede studie så rulles i gang. Kandidaten vil have denne primære opgave det første år sammen med flere forskningssygeplejersker og også PI Emil Fosbøl. Der skal indsamles data fra patientjournaler, medicinlister, klinisk undersøgelse, blodprøver og spørgeskemaer.  

Arbejdet med inklusion og dataindsamling kan starte, når der foreligger relevante tilladelser. Vi stiler efter opstart af studiet forår 2020. Endelig bliver det en kerneopgave at forfatte en række videnskabelige artikler og præsentere resultaterne internationalt. Da forskningsgruppen også har stor ekspertise i register forskning vil dette også blive en del af opgaven. Dertil kommer hjælp til opbygning af et nationalt klinisk register med endokarditis patienter 

Ansøgningskrav

Den succesfulde kandidat forventes at opfylde følgende:

 • Er uddannet læge
 • Er ambitiøs og genuint interesseret i forskningsområdet
 • Evner at arbejde selvstændigt
 • Har stærke organisatoriske evner og værdsætter ordentlighed
 • Har en positiv og proaktiv indstilling til arbejdet
 • Taler og forstår dansk og engelsk og har stærke kommunikative evner, på skrift og i tale
   
  De følgende kvalifikationer/erfaringer er ikke påkrævet, men vil være en fordel:
 • Forskningserfaring
 • Klinisk erfaring
 • Klinisk og/eller forskningsmæssig erfaring med hjerterytmeforstyrrelser
 • Teknisk erfaring, især inden for digital health og/eller kunstig intelligens
 • Erfaring med databehandling, -organisation, -analyse og -præsentation
 • Erfaring med videnskabsetik og relevant lovgivning
   

Ansættelsesvilkår og løn

Den succesfulde kandidat vil blive ansat som Klinisk Assistent. Løn og ansættelsesvilkår vil efterleve den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Arbejdsgiver vil være Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet. Det er påkrævet at kandidaten bliver indskrevet som ph.d.-studerende ved SUND. 

Forventet startdato: 1. oktober 2020 (eller så snart som muligt).

Ansættelsen vil vare minimum 1 år med forventning om forlængelse, men første 3 måneder er en prøveperiode. 

Spørgsmål

Ved spørgsmål, kontakt venligst overlæge Emil Fosbøl, emil.fosboel@regionh.dk, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet. 

Ansøgning

Skriftlig ansøgning, enten på dansk eller engelsk, modtages via LINK på opslaget. Følgende dokumenter vedlægges: 

 1. Motiveret ansøgning
 2. Curriculum vitae inklusive detaljer om uddannelse, relevant kursusaktivitet, erhvervserfaring, klinisk erfaring, forskningserfaring, videnskabelige publikationer og præsentationer, og teknisk erfaring (angiv computerværktøjer og erfaringsniveau)
 3. Kopi af eksamensbevis
 4. Autorisationsbevis, hvis det haves 

Ansøgningsfrist: 15. august 2020 

Ansøgningerne vil blive bedømt af bedømmelseskomite, og endelig bedømmelse vil ske efter samtale med et udpeget ansættelsesudvalg. Samtaler forventes at finde sted i uge 39 sidst i september måned. Alle kvalificerede kandidater opfordres til at ansøge.

 

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Emil Fosbøl
  emil.fosboel@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  225156
 • Quick-nr.
  393465
 • Ansøgningsfrist
  15-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Emil Fosbøl
  emil.fosboel@regionh.dk
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  225156
 • Quick-nr.
  393465
 • Ansøgningsfrist
  15-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ph.d-studium om hjerteklapsygdom med fokus på infektiøs en-dokarditis"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.