Jobbet "To erfarne ergoterapeuter til akut neurologi på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, én med mulighed for specialeansvarlig funktion" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Vi er i rivende udvikling! Det er politisk besluttet, at al akut apopleksi i Region Sjælland samles på SUH pr. 1. oktober 2020. Ydermere er der afsat midler til et kvalitetsløft indenfor akut apopleksi i foråret 2021. Vi søger derfor to erfarne ergoterapeuter på 37 timer ugentligt med start den 1. oktober 2020.

Er du en engageret ergoterapeut med gode samarbejdsevner som brænder for neurologien, og vil du gerne bidrage til udvikling af det neurologiske område på SUH? Vil du være en del af det tværfaglige samarbejde i Danmarks største akutte apopleksi enhed? Så har du mulighed for at blive en del af et stort dynamisk team i Ergo- og Fysioterapien på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Vi kan tilbyde en professionel afdeling med højt fagligt niveau, spændende arbejdsopgaver og et positivt samarbejdsklima.

Vi har brug for en kollega, der bidrager til det mono-og tværfaglige samarbejde. En der sammen med os kan prioritere dagligdagens arbejdsopgaver, så patienterne får gode helhedsorienterede behandlingsforløb. Den ergoterapeutiske indsats har især fokus på vurdering af, og opfølgning på, indlagte patienter med neurologiske sygdomme, herunder dysfagi-, ADL- og hjælpemiddelvurderinger.

Vi har en klinisk forskningsenhed, der er med til at skabe et godt udviklings- og forskningsmiljø i afdelingen. I 2020-21 har vi blandt andet et projekt som skal undersøge hvilke ergoterapeutiske indsatser og kompetencer fremtidens patientforløb på akuthospital kalder på.

 

Vi søger en ergoterapeut der:

- har evner og lyst til samarbejde med patienter og pårørende samt såvel mono- som tværfaglige samarbejdspartnere

- er interesseret i akut og almen neurologi og er fagligt velfunderet indenfor neurologien

- har lyst til at arbejde med og udvikle ergoterapi på akuthospital

- kan foretage neurologiske vurderinger, og har blik for, hvad der er vigtigt at prioritere for at bidrage til gode patientforløb

- kan opstarte relevant og målrettet træning/selvtræning under indlæggelse ud fra gældende evidens

- har et godt overblik, kan arbejde selvstændigt og bidrager konstruktivt til opgaveløsningen

- er imødekommende, nysgerrig, reflekterende og åben for sparring og læring

- gerne er AMPS-kalibreret og har kurser indenfor FOTT, Affolter, Bobath eller andre fagligt relevante kurser

Hvis du har kompetencerne, kan vi tale om muligheden for en specialeansvarlig funktion. Den specialeansvarlige bidrager indenfor sit speciales område til faglig kvalitet og kvalificerer praksis i det samlede patientforløb. Som specialeansvarlig samarbejder man tæt med de øvrige specialeansvarlige ergo- og fysioterapeuter, udviklingsterapeuter og ledelse.

Vi er 13 ergoterapeuter og 30 fysioterapeuter samt to afdelingsterapeuter, fordelt i to grupper. Vi samarbejder om opgaveløsningen på tværs af specialer og afdelinger til gavn for patienterne. Der indgår weekend – og helligdagsarbejde i stillingen. Der kan være mulighed og behov for rokering internt mellem specialerne for at sikre et godt basis niveau i afdelingen.

Har du lyst til at høre mere om stillingerne eller specialeansvarlig funktionen, er du velkommen til at kontakte afdelingsterapeut for det neurologiske område Susanne Sønderup på telefon 23 32 62 07 eller afdelingsterapeut for det Medicinsk område Morten Madsen på telefon 23 32 93 78.

Der vil blive afholdt samtaler tirsdag den 18. august.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: