Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Er du vores nye ledende terapeut til Fysio- og Ergoterapien på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital?

Til Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital søges pr. 1. oktober 2020 en ambitiøs og visionær ledende terapeut, som kan videreudvikle en velfungerende afdeling.

Stillingen

Du skal sammen med hospitalets øvrige ledergruppe medvirke til, at sikre afdelingens placering i det nuværende hospital såvel som dens aktive deltagelse i udviklingen frem mod Nyt Hospital Bispebjerg. Der vil være særligt fokus på implementering af nye arbejdsgange med sammenhængende patientforløb af høj faglig og patientoplevet kvalitet både internt og tværgående.

Du vil blive en del af den samlede ledelsesgruppe på hospitalet med mulighed for et stærkt og godt fagligt og ledelsesmæssigt netværk. Udover at varetage opgaven som ledende terapeut forventer vi, at du vil engagere dig i den samlede ledelsesopgave på hospitalet og samarbejde med hospitalets øvrige ledergruppe for at skabe gode og sammenhængende patientforløb.

Om hospitalet og afdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens akuthospitaler og betjener omkring 470.000 borgere. Fysio- og Ergoterapien fungerer indtil videre på begge matrikler og har ca. 135 ansatte. Afdelingens arbejde er præget af en stabil og fagligt kompetent medarbejdergruppe, gensidig tillid, godt samarbejde, tværfaglighed og faglig stolthed – og det har stor betydning, fordi afdelingen er en vigtig samarbejdspartner for alle øvrige afdelinger på hospitalet.

Afdelingen vægter et godt tværsektorielt samarbejde højt og værdsætter mulighederne, som det gode samarbejde med Københavns og Frederiksberg Kommune giver i patientforløb, hvor genoptræning og rehabilitering er væsentligt for patienters videre muligheder og livskvalitet.

Afdelingen er desuden optaget af at bidrage nationalt til udvikling af gode patientforløb med evidens baseret praksis.

Om opgaven

Hovedopgaven er at varetage den daglige ledelse af Fysio- og Ergoterapiafdelingen med overholdelse af budget og mål, sikre afdelingens fortsatte udvikling og derigennem understøtte et sammenhængende og effektivt drevet hospital, herunder:

 • At sætte visionære og realistiske mål for den faglige udvikling indenfor fagområdet i samarbejde med afsnitsledelserne
 • At udvikle tidssvarende indsatser
 • At deltage i udformningen af Fysio- og Ergoterapiafdelingen i Nyt Hospital Bispebjerg
 • At udvikle og fastholde et inspirerende uddannelsesmiljø og derigennem bidrage til rekruttering
 • At fremme et godt, engagerende og samlende arbejdsmiljø i afdelingen
 • At fremme et godt forskningsmiljø sammen med professorer og andre forskningsansvarlige i afdelingen

Kvalifikationer

Vi søger en ledende terapeut, der med en stærk faglig profil og ledelsesmæssig gennemslagskraft kan gå foran i udviklingen af Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

Der lægges vægt på, at ansøgeren er respekteret for sine faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Du skal være i stand til at inspirere, igangsætte og fastholde strategisk faglig udvikling samt innovation og forskning. Derudover skal du praktisere en anerkendende, åben og udadvendt ledelsesstil, der kan samle og inspirere hele afdelingen samt fastholde og udvikle det gode samarbejde med de kliniske afdelinger. Du skal være synlig og nærværende, lede med tillid og involvere medarbejderne.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et uddannelses- og forskningsaktivt hospital, så dokumenteret forskningserfaring og/eller formel lederuddannelse vil være en fordel.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Marie-Helene Olsen, tlf. 2680 0052.

Uddybende stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til direktionssekretær Marianne Birkebæk Anderson, tlf. 3863 6060.

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst og efter nærmere aftale med forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist er søndag den 9. august 2020, kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 17. august 2020 og eventuel 2. samtalerunde afholdes mandag den 24. august 2020. Ansøgere der går videre til anden samtale vil blive interviewet yderligere (dialog samt profilbeskrivelse) og gennemgå test imellem de to samtaler.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Kontaktperson
  Marianne Birkebæk Anderson
  Marianne.birkebaek.anderson@regionh.dk
  20310529
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
 • Stillingstyper
  Ledende fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  225229
 • Quick-nr.
  393605
 • Ansøgningsfrist
  09-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Marianne Birkebæk Anderson
  Marianne.birkebaek.anderson@regionh.dk
  20310529
 • Stillingstyper
  Ledende fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  225229
 • Quick-nr.
  393605
 • Ansøgningsfrist
  09-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Er du vores nye ledende terapeut til Fysio- og Ergoterapien på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital?"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.