Region Syddanmark

Region Syddanmark

Engelshøjgade 9 A, 6400 Sønderborg

Afdelingslæge

En ny oprettet afdelingslægestilling er ledig til besættelse ved Dansk Gigthospital pr 1. oktober 2020.

Som afdelingslæge får du rig lejlighed til at arbejde med alle facetter af reumatologien. Stillingen omfatter funktioner i såvel ambulatorium, dagenhed og stationær enhed herunder arbejde med rehabilitering.

Stillingen giver mulighed for at styrke dine kompetencer og tilføje dig yderligere erfaringer som speciallæge.

Hvad er Dansk Gigthospital
Dansk Gigthospital er Danmarks eneste hospital som udelukkende varetager den reumatologisk funktion. Hospitalet er et privathospital, ejet og drevet af Gigtforeningen men fungerer på kontrakt med det offentlige danske sygehusvæsen. Dansk Gigthospital har regionsfunktion i såvel inflammatoriske gigt lidelser, som i specialiseret rehabilitering og varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland. Hospitalet varetager tillige på samme vilkår som de offentligt sygehus de dertil hørende uddannelses- forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser.

Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling.

Dansk Gigthospital har indtil foråret 2019 haft placering i Gråsten under navnet Kong Christian X`s Gigthospital, men har siden fået navnet Dansk Gigthospital og er samtidigt flyttet ind på et nyt hospital beliggende Engelshøjgade 9A, 6400 Sønderborg.

Hospitalet har 28 sengepladser og er normeret med 7 overlæger og 7 reservelæger, herunder 1 hoveduddannelsesstilling, 2 introduktionsstillinger og 3 afdelingslæger. Der er tilknyttet en forskningsafdeling med en forskningschef/forskningsprofessor og derud over 2 kliniske professorer i rehabilitering, flere kliniske lektorer og 3 Ph.d. –studerende, samt TAP.

Reservelægerne indgår i 7 skiftet vagt fra bolig med 30 minutters tilkald. Der er reumatologiske overlæger i døgnbemandet beredskabsvagt på alle dage.

Som afdelingslæge indgår du i reservelægernes 7 skiftede vagt fra bolig. Du vil som speciallæge tillige indgå i rollen som vejleder for yngre læger og i supervisionsfunktionen sammen med hospitalets øvrige speciallæger.

Dine kvalifikationer og kompetencer
Du er speciallæge i reumatologi med faglige og personlige kvalifikationer, som tager ansvar og kan bidrage til det gode tværfaglige samarbejde. Du er som person fleksibel og drevet af et stort engagement.

Desuden lægger vi vægt på at

 • Du sammen med hospitalets øvrige speciallæger vil varetage den reumatologiske funktion med fokus på udvikling, forskning og klinisk arbejde i såvel ambulatorium, stationært afsnit samt dagafsnit.
 • Du arbejder i overensstemmelse med hospitalets mål, værdier, visioner og arbejdsopgaver.
 • Du har lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde i det reumatologiske team.
 • Du har lyst til at arbejde med patienten som partner, hvor patientens problemstilling vurderes ud fra et helhedsperspektiv.
 • Du leverer kvalitet i dit arbejde og dokumenterer dette og er villig til også at påtage dig udvalgte organisatoriske og administrative opgaver både internt og tværfagligt.  
 • Du sammen med de øvrige speciallæger vil deltage i undervisningen, vejledningen og supervision af de yngre læger.
 • Du oppebærer kompetencer inden for de 7 lægeroller.
 • Du har erfaring med reumatologisk ultralyd
 • Du har kendskab til de krav og opgaver, der følger med funktionen som patient ansvarlig læge (PAL) mhp. at bidrage til fuld implementering på gigthospitale

Vi tilbyder

 • En attraktiv stilling med store muligheder for at få indflydelse på hospitalets fremtidige udvikling
 • En supplerende efteruddannelse.
 • Medindflydelse og uddelegeret ansvar for udvalgte organisatoriske og administrative opgaver afhængig af kvalifikationer og interesse.
 • Et god arbejdsplads med fleksible kolleger og samarbejdspartnere, hvor du også indgår med dit bidrag.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger vedr. afdelingslægestillinger.

Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller
Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Flere oplysninger

Yderligere spørgsmål kan rettes til ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal, VRingsdal@danskgigthospital.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Afshin A. Christiansen på AAChristiansen@danskgigthospital.dk

Læs mere om Dansk Gigthospital på www.danskgigthospital.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 20. juli 2020.

Ansættelsessamtale finde sted onsdag den 29. juli 2020

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Dansk Gigthospital
 • Kontaktperson
  Susanne Berg Steffensen
  ssteffensen@gigtforeningen.dk
 • Adresse
  Engelshøjgade 9 A, 6400 Sønderborg
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  211559
 • Quick-nr.
  393643
 • Ansøgningsfrist
  20-07-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Dansk Gigthospital
 • Adresse
  Engelshøjgade 9 A, 6400 Sønderborg
 • Kontaktperson
  Susanne Berg Steffensen
  ssteffensen@gigtforeningen.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  211559
 • Quick-nr.
  393643
 • Ansøgningsfrist
  20-07-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.