Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Overlæge i avanceret endoskopi søges til Kirurgisk Sektion, Gastroenheden, Amager-Hvidovre Hospital

Ved Kirurgisk Sektion, Gastroenheden, Amager- Hvidovre Hospital er 1 stilling som overlæge ledig til besættelse d. 1/9 2020 eller efter aftale.

Gastroenheden, Amager Hvidovre Hospital

Gastroenheden er den ældste medicinsk-kirurgiske enhed i landet. Vi har en lang fælles forhistorie og vores kliniske hverdag er bygget op omkring et veletableret samarbejde og mange års erfaring i behandlingen af den kirurgiske, gastroenterologiske og hepatologiske patient. Forskning og udvikling indgår som en naturlig del af dette samarbejde.

Gastroenhedens kirurgiske sektion er den største kirurgiske afdeling i Region Hovedstaden. Vi varetager akut og elektiv kirurgi, og har hovedfunktion indenfor behandling af kolorektalcancer og almen kirurgi. Vi har regionsfunktion indenfor fedmekirurgi, TEO, EMR, IBD, og gastroesofageal refluks. Endelig har vi højtspecialiseret funktion indenfor FAP og ileoanal pouch, SNM, og kroniske smerter efter lyskebrok operation.

Gastroenheden er, som resten af Amager Hvidovre Hospital, medinddraget i forberedelse af Nyt Amager Hvidovre Hospital, som forventes færdigbygget i 2022 og som vil have betydning for håndteringen og behandlingen af de akutte kirurgiske patienter.

Optageområde og afdelingens struktur

Vores optageområde dækker Planlægningsområde Syd, som er hastigt voksende med aktuelt ca. 530.000 borgere. Den kirurgiske sektion består af et nedre og et øvre afsnit med i alt 60 senge, samt et akut nedre afsnit med 16 senge. Vi har et fælles medicinsk kirurgisk semiintensivt afsnit med 7 senge, et 5-døgns afsnit med 20 senge og en akut modtagelse med 25 senge. Derudover har vi et endoskopiafsnit med en meget høj specialiseringsgrad. I medicinsk sektion er der 36 senge.

På vores centrale operationsgang råder vi dagligt over 3-4 elektive lejer og 2 akut lejer og derudover vi har 1-2 dagkirurgiske lejer hver dag.  Det kirurgiske ambulatorium og det kirurgiske daghospital er søjleopdelt. Endelig har vi en forskningsenhed med forskningsaktivitet indenfor tidlig opsporing af kolorektal cancer, FAP og anden tarmpolypose, refluks, og kroniske smerter.

Speciallægerne er tilknyttet faste teams og sengeafsnit. Alle sengeafsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og 1-2 speciallæger. Afdelingsledelsen prioriterer den tværfaglige indsats.

Afdelingens specialfunktioner:

Kirurgisk sektion udfører kirurgi på hovedfunktionsniveau og har derudover flere regions/højtspecialiseret funktioner bl.a. indenfor kroniske smerter efter herniekirurgi, bariatrisk kirurgi, benigne øsofaguslidelser, analinkontinens, familiær adenomatøs polypose og inflammatorisk tarmsygdom.

Operationsaktivitet:

Der udføres årligt > 6000 indgreb. Afdelingen råder sammenlagt over 30 ugentlige operationslejer på central operationsgang og i samme dags kirurgisk afdeling.

Endoskopiaktivitet:

Der udføres årligt 12.000 endoskopier. Afdelingen udfører alle former for avanceret øvre og nedre endoskopi.

Den opslåede stilling

Vi søger en speciallæge som i sit virke har styret målrettet imod at dygtiggøre sig indenfor avanceret endoskopi, herunder ERCP, EMR og EUL. Arbejdstiden fordeles efter nærmere aftale imellem klinisk arbejde og forskning, og videnskabelig erfaring og vejledning af yngre forskere er derfor en forudsætning for at komme i betragtning til ansættelse. Ansøger vil have fast funktion i endoskopiafsnittet, og har således ikke vagtforpligtelse.

Ansøgeren skal være speciallæge i kirurgi.

Speciallægen er organisatorisk placeret i ledergruppen med den specialeansvarlige kirurgiske overlæge som nærmeste administrative leder. Udover overlæger og afdelingslæger har afdelingen ansat læger under uddannelse på alle niveauer. Til enheden er der tilknyttet 3 professorater.

Afdelingen vægter tværfagligt samarbejde højt ligesom fokus på patientforløb og forbedring af arbejdsgange prioriteres.

Ansøgningen

Ansøgeren anmodes om at beskrive sine kvalifikationer i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse- og administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Det forventes at ansøger initierer og deltager i relevante forskningsopgaver og projekter.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos specialeansvarlig overlæge, dr.med. Steffen Rosenstock, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, telefon: 38623104, mail: steffen.jais.rosenstock@regionh.dk.

Ansøgningen stiles til speciale ansvarlig overlæge, dr.med. Steffen Rosenstock, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og fremsendes elektronisk via link. Ansøgningsfrist: d. 3/8 2020 kl. 12:00

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Steffen Jais Rosenstock
  steffen.jais.rosenstock@regionh.dk
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  225253
 • Quick-nr.
  393656
 • Ansøgningsfrist
  03-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Steffen Jais Rosenstock
  steffen.jais.rosenstock@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  225253
 • Quick-nr.
  393656
 • Ansøgningsfrist
  03-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge i avanceret endoskopi søges til Kirurgisk Sektion, Gastroenheden, Amager-Hvidovre Hospital"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.