Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Sygeplejerske eller SSA med funktion som vagtplanlægger til lukket Retspsykiatrisk Afsnit SL9, Psykiatrien Slagelse

Sygeplejerske eller SSA med funktion som vagtplanlægger til Retspsykiatrisk afsnit SL9.

Vi søger en sygeplejerske eller SSA med funktion som vagtplanlægger pr. 1. September 2020 eller efter aftale, der enten har erfaring med vagtplanlægning eller som har lyst til at lære funktionen at kende. Uanset erfaring, vil der blive tilrettelagt et introduktionsprogram, og du vil få tilknyttet en mentor.

Vi søger en sygeplejerske eller SSA der kan bistå afsnitsledelsen i opretholdelse af driften på SL9 samt har forståelse for vagtplanens vigtighed for personalet i afsnittet. Da vagtplanen er med til at danne rammen om plejen i afsnittet er der stor forståelse for opgaven og afsnittet vil meget gerne støtte op at danne de bedste forudsætninger for at vagtplanen kan lykkes.
Der ud over søger vi en kollega med gode værdier, der tør være med til at udfordre fagligheden i samarbejde med sine kolleger og som har lyst til at bidrage til udviklingen af retspsykiatrien.
I afsnittet vil du få forskellige faggrupper som dine nærmeste kolleger, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sekretær, socialrådgiver, psykolog og læger, da de alle er ansat i afsnittet.

Du skal have følgende kompetencer:
• Have interesse for planlægning
• Have forståelse for vagtplanens betydning for driften
• Kunne håndtere skiftet mellem vagtplanlægning og pleje
• Lyst til det kliniske arbejde
• Interesse for psykiatri og lyst til at specialisere dig inden for det retspsykiatriske speciale
• Lyst til relationsarbejdet
• Lyst til at anvende dine kompetencer og holde dem vedlige
• Lyst til at vidensdele, således at vi alle kan lære, om netop dét du ved
• Lyst til at deltage i uddannelse af både social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende
• Kunne bidrage til arbejdsglæde og have humor
• Være en god kollega

Vi tilbyder
• Faste ugentlige dage til vagtplanlægning
• Faste ugentlige dage i plejen efter individuel aftale
• Uddannelse i KMD OPUS Vagtplan
• Diverse relevante kurser i forbindelse med vagtplanen
• Faste kontaktteams omkring hver patient, sammensat ud fra faglig ballast, personlighed og uddannelsesbaggrund
• Daglig kollegial sparring/refleksion
• Psykofysisk træning
• Systematisk planlægning af sikkerhed bl.a. ved brug af taktiktavle
• Stort fokus på undervisning, udvikling og kvalitetsarbejde
• Mentorordning
• Månedlig supervision

Retspsykiatrien
Retspsykiatrien Region Sjælland består af fire lukkede afsnit med hhv. 14, 12,12 og 12 pladser og Sikringsafdelingen med tre afsnit af 10 pladser samt et Retspsykiatrisk Opsøgende Team.
Patienter kan være indlagt af både behandlingsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.
Afdeling for Retspsykiatri modtager patienter, der har en anbringelses-/behandlingsdom, en kendelse om mentalobservation under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.
Vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber trivsel for både patient og personale.

Vi ligger særlig vægt på at opkvalificere personalet og derfor tilbyder vi også gode muligheder for efter- og videreuddannelse.
Sikkerheden vægtes højt – det er fundamentet for det videre relationsarbejde, der bl.a. er det bærende element i behandlingen. Vi stiler mod mere Mentaliseringsbaseret Miljøterapi således, at referencerammen er og bliver et naturligt værktøj i hverdagen.

Rammer for stillingen
Vi søger en sygeplejerske eller SSA, 37 timer om ugen eller efter aftale, med weekendarbejde hver anden weekend, samt mulighed for 10 eller 12 timers vagter.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Søren Aksglæde Ellegaard på mail: soae@regionsjaelland.dk

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug.
Ansøgningsfrist: 24. Juli 2020
Der vil blive afholdt samtaler løbende.

 

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Søren Ellegaard
  soae@regionsjaelland.dk
 • Adresse
  Fælledvej 6, 4200 Slagelse
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  009628
 • Quick-nr.
  393660
 • Ansøgningsfrist
  24-07-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Fælledvej 6, 4200 Slagelse
 • Kontaktperson
  Søren Ellegaard
  soae@regionsjaelland.dk
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  009628
 • Quick-nr.
  393660
 • Ansøgningsfrist
  24-07-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Sygeplejerske eller SSA med funktion som vagtplanlægger til lukket Retspsykiatrisk Afsnit SL9, Psykiatrien Slagelse"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.