Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Social- og sundhedsassistent til De Særlige Pladser S4, Psykiatrien

De særlige pladser er et integreret sengeafsnit med 23 pladser, som er en del af psykiatrihospitalet Oringe, Vordingborg.

Målgruppen er svært psykisk syge borgere, ofte med et kaotisk misbrug, svære sociale problemer, udadreagerende adfærd og udfordringer med at indgå i ordinære tilbud indenfor behandlings- og socialpsykiatrien. Tilbuddet er frivillig indlæggelse og borgerne visiteres af kommuner fra hele Region Sjælland. Indlæggelsen varierer fra 6 - 18 måneder, hvilket giver mulighed for lange veltilrettelagte forløb med rehabilitering i fokus. Vi arbejder under Psykiatriloven og dokumenterer i Sundhedsplatformen.


Behandlingsarbejdet på De særlige pladser:
Vi arbejder med at skabe et godt miljøterapeutisk klima for patienterne og et udviklende læringsmiljø for personalet. Det daglige behandlingsarbejde bliver tilrettelagt med et tværfagligt sigte således, at patienten oplever at få en intensiv og helhedsorienteret behandling. Du bliver en del af et hold bestående af sygeplejersker, socialpædagoger, psykologer, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter, kokke og peer-medarbejdere samt en overlæge og administrativt personale, hvorfor det er vigtigt, at du er indstillet på at samarbejde tværfagligt med andre faggrupper samtidig med, at du har mod og evne til at reflektere over egne og kollegaers holdninger og handlinger.
 
Vi har eget træningslokale samt adgang til sportshal, vi benytter naturen i vores skønne område og der er også regelmæssige aktiviteter ud af huset. Disse aktiviteter spiller en væsentlig rolle, det falder dig derfor naturligt at være aktiv sammen med patienterne. Du vil få mulighed for at bringe dine egne interesser i spil inden for den faglige ramme.

Indsatsen i tilbuddet er i høj grad rehabilitering med udgangspunkt i hverdagslivet, hvilket er en vigtig del af opgaven for alle faggrupper at understøtte.
 
Vores forventninger til dig

 • Du er uddannet social- og sundhedsassistent og har lyst og interesse i psykiatri
 • Gerne har erfaring fra behandlingspsykiatri og/eller misbrugsområdet
 • Kan arbejde med miljøterapeutiske principper
 • Medvirker til at kvalitetssikre sygeplejen
 • Er iderig, dynamisk og omstillingsparat
 • Kan håndtere en travl hverdag
 • Har IT kompetencer på bruger niveau
 • Deltager aktivt og prioriterer et fagligt og udviklende læringsmiljø, samt kan reflektere over egen og kollegaers handlinger i praksis
 • Har en positiv tilgang til forandringer og en fleksibel og løsningsorienteret tilgang til arbejdsopgaverne
 • Kan bidrage til et godt kollegialt fællesskab med fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø
 • Du kan bevare overblikket i akutte og fagligt krævende situationer 


En unik mulighed
Til gengæld giver vi dig en unik mulighed for at være med på den spændende rejse det er, fortsat at udvikle et nyt behandlingstilbud inden for psykiatrien, hvor du vil være en vigtig spiller på det hold, der fortsat skal opbygge en ny form for psykiatrisk afsnit.

Du indgår i et tværfagligt kontaktpersonsteam om behandlingsopgaven sammen med patienterne. Hver 6. uge er der fast planlagt teamdag for hvert enkelt team, som giver mulighed for at arbejde målrettet og individuelt sammen med hver enkelt patient og i tæt samarbejde med vores speciallæge og psykologer.

Der er stort fokus på relation og deeskalering, Safe Wards og low arousal i hele vores tilgang, vi arbejder ud fra Harm Reduction tankegangen. Vi arbejder med sansestimulation og NADA som en fast del af tilbuddet og alle medarbejdere uddannes til at give NADA.

Vi prioriterer løbende undervisning, vidensdeling og relevant efteruddannelse af medarbejderne, da opgaven er kompleks og kræver megen viden. Målet er, at medarbejderne oplæres i at varetage de faglige tilgange, så metoderne bliver en naturlig del af hverdagen. Aktuelt er vores indsatsområde undervisning/oplæring/vidensdeling i misbrugsarbejdet for alle medarbejdere.

Vi fokuserer på hinandens styrker og kompetencer og lærer af hinandens faglighed og tilgang, hvor samarbejde og gensidig respekt er nøgleord for hverdagen og dens opgaver.

Supervision er en fast del af tilbuddet for alle medarbejderne.
  
Vi giver dig en grundig introduktion til jobbet, hvor du blandt andet kommer til at deltage i en række af de undervisningstilbud Psykiatrien i Region Sjællland tilbyder nyansatte.

Normering og organisering
Personalenormeringen er samlet ca. 70 medarbejdere, hvoraf 60 medarbejdere indgår i plejen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen og da De særlige pladser er et døgnafsnit, skal du forvente skiftende arbejdstider og hver 3. weekend.
 
Vi forventer at besætte stillingen pr. 1. september, eller snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den gældende overenskomst.
 
Det næste skridt
Hvis du finder jobbet interessant, så send din ansøgning med dokumentation for uddannelse og autorisation samt CV via nedenstående link.
 

Ansøgningsfristen er den 9. august. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, dog senest i uge 33.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og du kan læse mere om De Særlige Pladser i Region Sjælland: De særlige pladser S4

Har du lyst til at besøge os eller tale med os inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Vibeke Mortensen.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Vibeke Mortensen
  vomo@regionsjaelland.dk
  93576334
 • Adresse
  Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  009646
 • Quick-nr.
  393746
 • Ansøgningsfrist
  09-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
 • Kontaktperson
  Vibeke Mortensen
  vomo@regionsjaelland.dk
  93576334
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  009646
 • Quick-nr.
  393746
 • Ansøgningsfrist
  09-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Social- og sundhedsassistent til De Særlige Pladser S4, Psykiatrien"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.