Jobbet "Et vikariat som forskningsansvarlig fysioterapeut til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En tidsbegrænset stilling som forskningsansvarlig fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest muligt herefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge og løber frem til 30. juni 2021, eventuelt med mulighed for fastansættelse efterfølgende.
 
Om stillingen
Stillingen som forskningsansvarlig fysioterapeut er i stabsfunktion til centerledelsen i Center for Planlagt Kirurgi, men refererer i det daglige arbejde til lederen af Forskningsenheden.
 
Som forskningsansvarlig fysioterapeut vil du være ansat i Forskningsenheden og være en del af det tværfaglige miljø omkring kvalitet, udvikling, innovation og forskning.
 
Som forskningsansvarlig fysioterapeut vil du desuden blive en del af det forskningsansvarlige team, der har den overordnede forskningsstrategiske ledelse og som sætter rammen for forskningen i centeret, i tæt samarbejde med centerledelsen.
Det forskningsansvarlige team består af forskningsansvarlige indenfor ortopædkirurgi, anæstesi, sygepleje, fysioterapi og antropologi samt lederen af Forskningsenheden.
 
Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:
 • Forskningsstrategisk ledelse i samarbejde med centerledelsen og de øvrige i det forskningsansvarlige team
 • At bidrage til optimale rammer for forskning i Center for Planlagt Kirurgi i samarbejde med centerledelsen og det forskningsansvarlige team
 • At igangsætte, styrke, drive og implementere forskning monofagligt og tværfagligt, men med særligt fokus på forskning indenfor fysioterapi
 • At udbygge samarbejdet mellem klinikken og Forskningsenheden -både forskningsmæssigt og i relation til udvikling af klinikken
 • At vejlede forskningsaktive og kandidatstuderende monofagligt og tværfagligt, men med særligt fokus på fysioterapeuter
 • At styrke samarbejdet med nationale og internationale eksterne relationer med henblik på at styrke forskningsindsatsen i Center for Planlagt Kirurgi, herunder repræsentere centeret ved deltagelse i konferencer og symposier
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet fysioterapeut og har en ph.d. i sundhedsvidenskab
 • Har nationalt/internationalt forskningsnetværk
 • Har stærke kompetencer indenfor kvantitative metoder
 • Har erfaring i at samarbejde med klinikere omkring forskning
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner
Det er desuden en fordel, hvis du:
 • Har erfaring med tværfagligt forskningssamarbejde
 • Har erfaring med strategisk forskningsledelse
 • Har erfaring indenfor fysioterapi til ortopædkirurgiske patienter 
Vi kan tilbyde:
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen i et stort center til gavn for patienterne
 • Et godt tværfagligt arbejdsmiljø
 • Mulighed for at indgå i det forskningsansvarlige team og samarbejde med kollegaer omkring det forskningsstrategiske arbejde
 • Engagerede kollegaer i både klinik og Forskningsenhed
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her
 
Om afdelingen/centret
Forskningen i Center for Planlagt Kirurgi er organiseret i centerets forskningsenhed med tværfaglig forskningsledelse. Aktuelt er mere end 30 forskellige forskningsprojekter i gang og centeret publicerer i snit 25 videnskabelige artikler i peer reviewed tidsskrifter pr. år.
 
Center for Planlagt Kirurgi forsker i optimale måder at tilrettelægge patientforløb. Målet er forløb, der skaber værdi for patienterne og som er organisatorisk effektive og sundhedsøkonomisk rentable. Forskning i CPK foregår i tæt samspil med patienter, praktiserende læger, kommuner og virksomheder.
 
At udvikle og evaluere patientforløb kræver forskning på tværs af discipliner. I Center for Planlagt Kirurgi forsker læger, sygeplejersker, terapeuter og antropologer sammen med f.eks. filosoffer, sundhedsøkonomer og lingvister. Forskningsprojekterne kombinerer videnskabstraditioner og kan indeholde både kvantitative og kvalitative metoder i samme projekt, hvis forskningsspørgsmålet kalder på det.
 
I Forskningsenheden har vi et team, der supporterer forskerne i forhold til f.eks. fundraising, projektplanlægning og dataindsamling.
 
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.
 
Centret er det første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi/Forskningsenheden.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Leder af Forskningsenheden; Karen Schmøkel på tlf.: 7841 6029.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 16. august 2020.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 25. august 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.