Region Midtjylland

Gyn-obs., Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Hospitalsenheden Vest – jordemødre (kendt ordning) Gynækologisk obstetrisk afdeling, i Herning

Har du lyst til at arbejde på et dynamisk fødested med masser af muligheder og visioner?
Og øges din arbejdsglæde, når du arbejder med sammenhængende forløb og føder med par, du kender?

Vi kan tilbyde 1 fast stilling på fuld tid som kendt jordemoder i Herning (snart Regionshospitalet Gødstrup)

Du starter i team for sårbare gravide i Herning 1/9 2020 – 15/9 2021, derefter kan der ske overflytning til andet team i forbindelse med flytning til Gødstrup.

Faglig og organisatorisk profil
Hospitalsenheden Vest har i dag 3200 fødsler fordelt på 2 matrikler, Herning og Holstebro. I 2021 sammenlægges hospitalerne på Gødstrup, vi kender endnu ikke det præcise indflytningstidspunkt. Vi glæder os og arbejder allerede nu målrettet med at udvikle vores organisationsform i forhold til at skabe en optimal fødeafdeling med en stærk faglig profil, når fødslerne samles på Gødstrup.

Det er vigtigt for os, at vores familier oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder. 
Vi tror på, at sikkerhed, relationer og atmosfære er vigtige og nødvendige ingredienser i en stærk svangreomsorg. Færre fødselslæsioner og flere gode vaginale fødsler er nogle af de faglige pejlemærker, vi fokuserer målrettet på i et forbedringsperspektiv.
40% af alle fødsler varetages af kendt jordemoderordning. Vi arbejder for, at parret styrkes i troen på egne evner. Og vi er der for dem, også når de er i hjemmet.
Ukomplicerede førstegangsfødende vælger, om de ønsker at gå hjem direkte fra fødegangen (og få 2 hjemmebesøg af mobiljordemoderen) eller blive en nat på barsel, tage hjem, når de er klar til det, og så få 1 besøg af mobiljordemoderen i hjemmet. Vi tror på, at det giver parrene tryghed at være i egne rammer, og det styrker vores mulighed for at yde ekstra omsorg til mere sårbare familier og komplicerede barselspt. 44% af de førstegangsfødende vælger at tage hjem efter en nat, heraf 9 % direkte fra fødegangen.

Med skabelsen af ”Fremtidens fødemiljø” arbejder vi innovativt med at skabe rum og rammer, der booster oxytocin både under fødslen og på barselsstuerne, både nu og på det nye sygehus.

Som et led i hospitalets vision om at skabe Danmarks bedste læringshospital, har vi på barselsgangen et ”obstetrisk studieafsnit” for medicin-, sygepleje- og jordemoderstuderende.  Studieafsnittet varetager opvågning og barselspleje af alle vores elektive sectio. I Herning varetager vi alle fødsler med få undtagelser som eks. diabetikere, som visiteres til Skejby. Vi har Neonatal afdeling med børn ned til 28 uge.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Vi tror på, at kontinuitet og kendthed er vigtige faktorer i forhold til at skabe trygge forløb, og dermed gode fødselsoplevelser og høj kvalitet. Du indgår sammen med 2 gode kollegaer i dit Team, og sammen varetager I konsultation, fødselsforberedelse, selve fødslen samt barselsbesøg i familiernes hjem. I lægger selv jeres skema i teamet. Du har også nogle få vagter i det faste beredskab.

Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har i afdelingen en uformel tone, og et godt humør. Her er højt til loftet, og vi har brug for alle medarbejders ideer og bidrag til at få skabt et super godt fødested. Nøgleord er selvstændigt ansvar, fleksibilitet, og sammenhæng/koordinering i information, pleje og behandling.

Vi har kliniske jordemodersupervisorer døgnet rundt, og har et berigende samarbejde med afdelingens læger. Fødeafdelingen og barselsafdelingen (som har både jordemødre og sygeplejersker ansat) arbejder tæt sammen, og hjælper hinanden i travle vagter og ved sygdom. 
Som ny jordemoder i vores organisation får du de første måneder tildelt en mentor (klinisk jordemodersupervisor), som hjælper dig godt ind i både den faglige og sociale kultur.

Læs funktionsbeskrivelse, kendt jordemoder her
Læs regional lokalaftale for kendt jordemoderordning her

Personprofil
Vi forventer, at du
 • Er faglig dygtig og engageret, og er opdateret både teoretisk og praktisk
 • Vil være en del af en ”bidragskultur”, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested
 • Er stabil og fleksibel. Du skal kunne trives med variation i arbejdet, men vi tilstræber altid at fleksibiliteten så vidt overhovedet muligt tilpasses dine præferencer.
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig med stor team ånd
 • Er positiv og imødekommende med et godt humør
 • Evner nærvær med parrene, og formår at styrke og støtte dem, uden ”at tage over”
 • Arbejder konstruktivt og åbent med nye ideer
 • Har dansk autorisation som jordemoder
 • IT-kompetencer på brugerniveau forventes

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingerne og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte vicechef på fødegangen Tina Møller 78434763, eller chefjordemoder Ann Fogsgaard tlf. 30351032.

Ansættelser efter aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format).

Ansøgningsfrist:  10/8-2020.  Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 34, 2020.

Her kan du se en lille film om vores afdeling: https://region-midtjylland.23video.com/secret/63088091/0b64f254761fbf626830380c5f5c7cba

Læs mere om et job med drive, dygtige kollegaer og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Herning
 • Kontaktperson
  Ann Fogsgaard
  Ann.Fogsgaard@vest.rm.dk
  30351032
 • Adresse
  Gl Landevej 61, 7400 Herning
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  23215
 • Quick-nr.
  394131
 • Ansøgningsfrist
  10-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Herning
 • Adresse
  Gl Landevej 61, 7400 Herning
 • Kontaktperson
  Ann Fogsgaard
  Ann.Fogsgaard@vest.rm.dk
  30351032
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  23215
 • Quick-nr.
  394131
 • Ansøgningsfrist
  10-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Hospitalsenheden Vest – jordemødre (kendt ordning) Gynækologisk obstetrisk afdeling, i Herning"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.