Jobbet "Psykolog til Klinik for Depression og Mani, Afdeling for Depression og Angst, AUH Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

ADA Klinik for Depression og Mani

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Psykolog til Klinik for Depression og Mani, Afdeling for Depression og Angst, AUH Skejby
Unipolar enhed.


Tidsbegrænset psykologstilling på fuld tid
Til Unipolar Team 1 søges en psykolog til at varetage rollen som primærbehandler, der er tale om en tidsbegrænset stilling, der er ledig pr. d. 01.09.20.- 31.08.21.


Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og psykologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af patienter og pårørende.


Om Klinik for Depression og Mani (KDM) – og Bipolar Team
KDM er en større ambulant enhed under ADA, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF). Unipolar Team 1 og 2 i KDM har samme udrednings- og behandlingsopgave i forhold til den unipolare målgruppe, der omfatter patienter med unipolar depression, hvor det behandling i primær sektor ikke har været tilstrækkelig. De to unipolare teams består af overlæger, specialpsykologer/psykologer og sygeplejersker. Desuden har teamet i perioder midlertidigt tilknyttet læger og psykologer i uddannelsesforløb.Ønskede faglige kvalifikationer
 • Kandidatgrad i psykologi
 • Psykiatrisk erfaring med diagnostik og behandling
 • Interesse for og kendskab til psykoterapeutisk arbejde med patienter med psykiske lidelser, herunder depression, ofte med comorbide lidelser
 • Ansøgere med autorisation og erfaring fra området vil blive foretrukket

Ønskede personlige kvalifikationer
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, også andre faggrupper
 • Evne til at arbejde dels selvstændigt, dels tværfagligt med planlægning og gennemførelse af hensigtsmæssige behandlingsforløb med patienter indenfor målgruppen
 • Sans for at opretholde passende caseload og patientflow, indenfor gældende rammer (behandlingsgaranti, nationale kvalitetsmål, ydelseskrav m.m.)

Vi tilbyder
 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale
 • Supervision og faglig sparring
 • Tæt samarbejde med erfarne psykologer/specialpsykologer og andre faggrupper inden for det affektive speciale
 • Fast tilknytning til en stor og velfungerende psykologgruppe
 • En dynamisk og spændende arbejdsplads i løbende udvikling
 • Månedlige psykopatologiske og psykoterapeutiske konferencer for læger og psykologerLøn- og ansættelsesforhold
 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst
Ansøgning
 • Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 10.08.20.
Yderligere oplysninger
 • kan fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tine N. Hansen tlf 20331784.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.