Jobbet "Ledigt barsels-vikariat på 35 timer – er du vores nye fysioterapeutkollega?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Italiensvej 1, 2300 København S

Dit næste skridt

Vi søger en faglig engageret fysioterapeut til et barselsvikariat på Amager Hospital fra 1.9-20-28.2.21 – muligvis med mulighed for forlængelse.

Amager hospital rummer det medicinske speciale, så har du kendskab eller interesse indenfor dette, og vil du være med til at gøre en forskel for patienter og kollegaer, så er det dig vi søger.

Fysioterapien går på tværs af afsnittene i medicinske afdeling med bl.a. geriatri, kariologi, lunge og akutmodtagelse, og vi har fokus på faglighed, sparring og udvikling. Vi er i konstant forandring fordi vi arbejder på et akut sygehus, hvor vores dagligdag sjældent er ens eller forudsigelig. Vi vægter det gode arbejdsmiljø højt og har fokus på fællesskab og trivsel og går derfor på tværs af alle afsnittene.

Vi har en travl hverdag, hvor fokus i høj grad er på udredning og videregivelse til primærsektor, som led i den gode udskrivelse i tæt samarbejde med det tværfaglige personale. En stor del af vores patienter er kronikere og vores kerneydelser for fysioterapien er initial vurdering og træning af indlagte. Arbejdet vil bl.a. bestå af indledende vurderinger, træning, bestilling af hjælpemidler og udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Derudover ser vi undervisning af det tværfaglige personale som en naturlig del af vores arbejde og vu varetager i fysioterapien også både hjerte- og KOL-hold.

Vi ønsker en
positiv, nysgerrig og fleksible kollega, der trives med en afvekslende og ikke altid forudsigelig hverdag, hvor du hurtigt skal kunne prioritere og omstille dig til nye opgaver. Du skal være handlekraftig og i besiddelse af et godt overblik.

Vi ønsker en fysioterapeut der har styr på den faglige terminologi, er fagligt velfunderet, har faglig gennemslagskraft og er effektiv og præcis i dokumentationen af sit arbejde både skriftligt og mundtligt.

Det er en fordel hvis du har:

  • har interesse for fysioterapi til akut medicinske patienter, geriatriske patienter, hjerterehabilitering og lungefysioterapi.

 

Ansættelsesvilkår
Vikariatet er til besættelse pr. 01.9.20 (evt. før) eller snarest derefter og løber til 28.2.21
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lisette Berner på telefon 27263202 eller per mail
lisette.danielle.feldtschou.berner@regionh.dk 
 
Ansøgningsfristen er den 2.8.20 , og vi holder samtaler i starten af August