Jobbet "Ergoterapeuter til Kognitivt Subspeciale, Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En fast stilling samt et vikariat som ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Kognitivt Subspeciale, Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 01.10.20 eller efter aftale.
Vikariatet løber i perioden 01.10.20 til 31.08.21.
 
Stillingerne er på 32-37 timer pr. uge. Endeligt timeantal afklares ifm. ansættelsessamtale.
Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.
 
Om stillingerne
Du er ergoterapeut og:
 • har erfaring inden for neurologi og specialiseret neurorehabilitering
 • har viden om hjernens opbygning og funktioner samt følger efter hjerneskade, og evner at formidle denne viden til patienter og pårørende
 • har erfaring indenfor behandling af patienter med aktivitetsproblemer som følge af mentale funktionsnedsættelser, herunder påvirket kognition, emotion og motivation.
 • har viden om og erfaring med neuropædagogik, herunder udarbejdelse og anvendelse af neruopædagogiske strategier i praksis
 • har erfaring med pårørendesamarbejde
 • har gode monofaglige kvalifikationer relateret til de ergoterapeutiske opgaver i den neurorehabiliterende opgaveløsning
 • har gode relationelle og kommunikative kompetencer
 • har respekt for andres faglighed og kan bidrage monofagligt i et tværfagligt samarbejde
 • ønsker at bidrage aktivt til såvel mono- som tværfaglig udvikling
 • ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justeringer og udvikling i forhold til patientopgaven

Til gengæld tilbyder vi:
 • en organisation med faglighed og udvikling i fokus
 • et afsnit med et højt monofagligt og tværfagligt niveau
 • et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret  arbejdsdag
 • en organisation med gode muligheder for mono- og tværfaglig kompetenceudvikling
 • engagerede og kompetente kollegaer, som brænder for neurorehabilitering
 • et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på patienten
 • en struktureret mono- og tværfaglig introduktion

Som ergoterapeut i Kognitivt Subspeciale vil du arbejde indenfor krops- aktivitets- og deltagelsesniveau. Patientgruppen rummer patienter med komplekse mentale funktionsnedsættelser, hvilket kræver en høj grad af kreativitet i dine ergoterapeutiske interventioner i patientens neurorehabilitering.
 
Fagligheden er naturligvis i højsæde, samtidig med at vi vægter et godt arbejdsmiljø. Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.
 
Om Sengeafsnit 11
På Sengeafsnit 11 tilrettelægges rehabiliteringen med fokus på såvel grupperehabilitering, hverdagsrehabilitering og hjemmerehabilitering, samtidig med at den individuelle rehabilitering vægtes, hvor det er særligt nødvendigt, bla med fokus på intensitet i forløbet. Der er 18 patientforløb på afsnittet i alt.
 
Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. Neurorehabiliteringen er organiseret i fire subspecialer: Subspeciale for tidlig Neurorehabilitering, Sensomotorisk Subspeciale, Kognitivt Subspeciale samt Subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet en klinik.

Kognitivt Subspeciale behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen.

Vi arbejder i tværfaglige interdisciplinære teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Ergoterapeut Iben Juul, Sengeafsnit 11 på telefon 78419209 eller på mail: iben.juul@midt.rm.dk
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest onsdag d. 12.08.20.
Angiv venligst hvorvidt du ansøger om fastansættelse, vikariat eller har interesse i begge stillinger.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 25.08.20


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.