Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 73, 2730 Herlev

Forskning på Klinisk Biokemisk afd. - introduktionsstilling

Er du forskningsinteresseret, arbejdsom, og fokuseret?

Så søg lægestilling på Klinisk Biokemisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitetshospital 

Per 1. september 2020 eller evt. tidligere eller senere på året i 2020

 

Lægestillingen er i første omgang en 1-årig introduktionsstilling i klinisk biokemi (nummer 1516080-60-i-1/2/3). Fortsættelse som ph.d. studerende eksternt finansieret i 3 år efter den 1 årige stilling, som post doc eksternt finansieret (hvis ph.d. allerede er opnået) eller i hoveduddannelse i klinisk biokemi (samtidigt med forskning evt. i ph.d. uddannelse) er alle mulige scenarier.

Stillingen indebærer forskning i de store folkesygdomme, patientkontakt i studier, laboratoriearbejde, statistik, gendiagnostik, undervisning og deltagelse i det lægefaglige arbejde på en af Danmarks største klinisk biokemiske afdelinger. Forskningsmæssigt beskæftiger vi os med årsager til, forebyggelse af og arvelighed af store folkesygdomme som blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, lungesygdomme, psykiatriske lidelser, leversygdomme, autoimmune tilstande mm. Metodemæssigt laver vi humane studier med molekylærgenetik, Mendelsk randomiseringsstudier, interventionsstudier og epidemiologi. Hertil har vi indsamlet informationer, plasma og DNA på over 150.000 raske og syge danskere, og vi har ved hjælp af dette materiale de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau (slå evt. selv afdelingens forskere op i PubMed på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Vi laver også nationale studier på hele Danmarks befolkning via Danmarks Statistik.

I 2011 og i 2015 modtog afdelingen prisen for Global Excellence i Sundhed fra Region Hovedstaden, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/overblik-og-styrkepositioner/udvalgte-forskningsmiljoer/Global-Excellence-vindere/Sider/Om-Global-Excellence.aspx).

Du tilbydes udover introduktion til det klinisk biokemiske speciale en forskningsmæssig uddannelse på højeste internationale niveau med udgangspunkt i et projekt du selv er med til at definere. Under tæt vejledning afhængig af dit behov, vil du lære at bearbejde, analysere og dokumentere dine forskningsresultater. Vi forventer omvendt, at du selv gør alt, hvad du kan for at tilegne dig ny viden. Forskningsuddannelse handler bl.a. om at lære selv at tilegne sig og skabe ny viden.

Du vil lære at holde foredrag og undervise på både dansk og engelsk. Vores overordnede mål er, at du det første år får startet et forskningsprojekt samt skrevet en artikel som førsteforfatter i et internationalt højt rangeret tidsskrift. Derudover vil du kunne lære laboratorieteknikker indenfor almindelig klinisk biokemi såvel som DNA teknologi samt kliniske interventionsforsøg, statistik og databasehåndtering.

Afdelingens største forskningsgruppe samarbejder med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet samt med mange afdelinger i Danmark og internationalt, bl.a. drevet af den enkelte læges interessefelt. Aktuelt består gruppen af 6 professor/overlæger, 2 andre overlæger, 1 afdelingslæge, 1 seniorforsker, 6 post doc’er, 10 ph.d. studerende, 2 kommende ph.d. studerende, 2 medicinstuderende og 12 bioanalytikere. Du vil deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen, inklusive journalclub hver anden uge.

Hvad kræves af dig? At du er villig til at yde dit absolut bedste, at du på forhånd har gjort dig klart at du vil forske, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, vedholdende og velstruktureret og at du er omgængelig. Du skal være god til talbehandling og matematik. Vi foretrækker personer, som har lyst til at bidrage til afdelingens og forskningsgruppens fælles succes.

Til gengæld tilbyder vi en dynamisk arbejdsplads med stor fleksibilitet i det daglige arbejde samt et forskningsmiljø på højt internationalt niveau og meget hyppig vejledning af kompetente forskere.

Et vigtigt formål med en evt. introduktionsuddannelse er at afklare, om du har lyst til og er egnet til at fortsætte en speciallægeuddannelse i klinisk biokemi, et af de mest forskningsaktive lægelige specialer i Danmark. Herlev og Gentofte Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler og vores afdeling har ca. 200 ansatte, heriblandt læger, andre akademikere, bioanalytikere, laboranter, læge studerende og andet personale. Vi udfører årligt ca. 15 mio. analyser på mere end 300 forskellige komponenter. Du kan læse om specialet klinisk biokemi og om uddannelsen til speciallæge i klinisk biokemi på http://www.dskb.dk.

Stillingen er vagtfri og omfattet af overenskomsten for Yngre Læger. Arbejdsstedet vil være både Herlev og Gentofte matriklen. Som udgangspunkt indplaceres du på grundløn. Vi tilstræber ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap, sexuel orientering og religion mm.

Send venligst ansøgning inklusive curriculum vitae med kopi af eksamensbeviser med karakterer (både gymnasium/HF og universitet) og lægeautorisation. Tidligere forskningserfaring og højt gennemsnit er klare fordele, men ikke absolutte forudsætninger. Mange andre egenskaber og faktorer er også vigtige. Vi glæder os til at høre fra dig snarest (og helst senest 16. august 2020).

Børge G. Nordestgaard, professor, overlæge, dr. med.

Stig E. Bojesen, professor, overlæge, dr. med.

Pia R. Kamstrup, ledende overlæge, ph.d.

Klinisk biokemisk afd., Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitetshospital, Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, 2730 Herlev

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev og Gentofte hospital
 • Kontaktperson
  Børge Nordestgaard
  boerge.nordestgaard@regionh.dk
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 73, 2730 Herlev
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  1
 • ESK-numre
  5798001558402
 • Speciale
  Akut Medicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Klinisk biokemi & Klinisk farmakologi & klinisk fysiologi og nuklearmedicin & Klinisk genetik & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi & Klinisk onkologi & Neurologi & Patologisk anatomi & Cytologi & Plastikkirurgi & Psykiatri & Pædiatri & Samfundsmedicin & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  225480
 • Quick-nr.
  394696
 • Ansøgningsfrist
  16-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev og Gentofte hospital
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 73, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Børge Nordestgaard
  boerge.nordestgaard@regionh.dk
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  1
 • ESK-numre
  5798001558402
 • Speciale
  Akut Medicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Klinisk biokemi & Klinisk farmakologi & klinisk fysiologi og nuklearmedicin & Klinisk genetik & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi & Klinisk onkologi & Neurologi & Patologisk anatomi & Cytologi & Plastikkirurgi & Psykiatri & Pædiatri & Samfundsmedicin & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  225480
 • Quick-nr.
  394696
 • Ansøgningsfrist
  16-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Forskning på Klinisk Biokemisk afd. - introduktionsstilling"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.